Utlysning: Utstillinger og programaktiviteter for 2021

Søknadsfrist 15. april 2019

Samisk senter for samtidskunst (SDG) søker kunstnere, doudji-utøvere, kunsthåndverkere, filmskapere, men også kuratorer som vil realisere produksjoner – utstillinger/programaktiviteter på SDG i Karasjok for året 2021. Det er mulig å søke om konkrete produksjoner, men også å søke om det som enda bare er en idé – som kan videreutvikles i samarbeid med SDGs team.

Søkere med tilknytning til Sápmi (samisk bakgrunn – komme fra Sverige, Finland, Russland eller Norge) vil prioriteres (det er ikke krav om medlemskap i SDS), men andre kunstnere/aktører kan gjerne være del av produksjonen.

Søknad kan gjelde gjennomføring av: soloutstilling, gruppeutstilling, filmpresentasjon (kunstfilm, kortfilm, dokumentar), performance/event/konsert, landart eller stedsspesifikke prosjekter (for gjennomføring utendørs i Karasjok).

De som kontrakteres mottar utstillingshonorar, frakt, reise, opphold og diett i Karasjok dekkes. Annen tilrettelegging må avtales individuelt.

Søknad skal inneholde:
• Kortfattet CV for involverte
• Portfolio (vise sin kunstnerisk praksis – dokumentasjon (bilde, film, lydfiler) av tidligere prosjekter/utstillinger
• Kort om hva du ønsker å realisere på SDG (ideer, konsept eller konkret)

Jury: SDGs kunstneriske råd.

Søknad kan være på et av de samiske språkene, norsk, svensk eller engelsk.

Send mail til: post@samidaiddaguovddas.no

Plantegning for utstillingssalene:

Plantegning SDG

For spørsmål knyttet til utlysningen:
Kristoffer Dolmen, direktør, SDG: kristoffer@samidaiddaguovddas.no