SDG almmuha 2021 čájáhus- ja prográmmadoaimmat

Ohcanáigemearri cuoŋománu 15. beaivi 2019

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) ohcá dáiddáriid, duojáriid, dáiddaduojáriid, filbmadahkkiid ja kuráhtoriid geat háliidit duohtandahkat buvttademiideaset – 2021 čájáhus-/prográmmadoaimmas SDG:s Kárášjogas. Lea vejolaš ohcat dihtobuvttademiide prográmmii saji, ja maiddái buvttademiid ovddas mat leat easkka plánen dásis, ja mat sáhttet viidásat ovdánahttojuvvot ovttas SDGa bargoveagain. Ohccit geain lea sámegullevašvuohta (sámeduogáš – Ruoŧas, Suomas, Ruoššas dahje Norggas eret) vuoruhuvvojit (ohcis ii gáibiduvvo SDS-miellahttovuohta), buvttadeamis sáhttet leat maiddái eará dáiddárat/oasseválddit oasálažžan.

Ohcan sáhttá gustot dákkár čađahepmai: sierračájáhus, joavkočájáhus, filbmaovdanbuktin (dáiddafilbma, oanehisfilmmaš, dokumentára), performassat/dáiddadáhpáhus/konsearta, dáidda luonddus dahje prošeakta dihto báikkis (čađaheapmi Kárášjogas olgun).

Válljejuvvon buvttademiide geigejuvvo honorára. fievrridangolut, mátkegolut, orrun Kárášjogas ja biebmoruhta gokčojuvvo. Eará sierranas heiveheamit šiehtadallama duohkin.

Ohcamis galget dát dieđut:
• Oanehis CV buot oassálastiin
• Portfolio (mii čájeha dáiddabargguidat – dokumetašuvdna (govva, filbma, jietnafiillat) ovddit prošeavttain/čájáhusain
• Oanehaččat buvttadeami birra man áiggot duohtandahkat SDG:s (fuomášupmi, konseapta dahje konkrehta)

Jury: SDGa Dáiddalaš ráđđi.

Ohcama sáhtat čállit iešguđet sámegillii, dáro-, ruoŧa- dahje eŋgelasgillii

SDG čájáhuslanjaid tevnnet

 

E-poastta sáddet deike: post@samidaiddaguovddas.no