Suorgi / Tregreiner / Tree Twigs

 

ASLAUG MAGDALENA JULIUSSEN / MARITA ISOBEL SOLBERG / TROND ANSTEN

UTSTILLING: Suorgi — Tregreiner  — Tree Twigs


 

UTSTILLINGEN

Utstillingen er en dialog mellom kunstnerne Aslaug Magdalena Juliussen, Marita Isobel Solberg og Trond Ansten. Med bakgrunn i henholdsvis samisk, kvensk og nordisk høstingstradisjon benyttes elementer og materialer fra deres hverdag. Håndverkstradisjoner og naturbasert kunnskap utforskes gjennom transformasjon av organisk materiale der fokuset ligger i å lenke sammen fortid, nåtid og fremtid. Verkene åpner et samtalerom mellom de individuelle praksisene der uttrykket spenner fra skulptur, bilde og film til installasjon og performancekunst. Klangbunnen bygger på deres tanker og funderinger rundt vår tids økende bevissthet om kropp og helse, helhet og ressursutnyttelse. Utstillingen inviterer til et møte mellom kunst og folk der sansene står i fokus.

 

KUNSTNERE

Aslaug Magdalena Juliussen

(f.1953, Lødingen/Lodegat, Troms og Finnmark)  

Har i flere tiår arbeidet med skulptur og installasjon. Med utgangspunkt i tekstil og tråd, men ofte i sammenstilling med andre stoffligheter som hår, hud, gevir, stein og tre. Tidkrevende teknikker er et viktig aspekt ved hennes verk. Gjennom undersøkelser av kulturelle kodekser og naturlandskapets betydning, søker hun refleksive grenseoppganger mellom dyr og mennesker, kropp og membraner, hånd og ånd. Tvetydige uttrykk som evner å være både brutale, hudløse, sanselige og forførende på samme tid.

 

Marita Isobel Solberg

(f.1977 fra Manndalen/Olmmáivággi, Troms og Finnmark) 

Er en musiker og visuell kunstner som arbeider med performancekunst, keramikk og installasjoner. Gjennom oppveksten har hun vært omgitt av meningsbærende materialer og objekter nært knyttet til natur, håndverk og sesongbasert arbeid. Essensielt i kunstnerskapet er fokuset på lyd, hverdagsmagi og nærvær. Solberg utforsker performancekunstnens muligheter gjennom erfaring, kunnskap, filosofi og metaforer. Med intensjoner om å utfordre og transformere, prøver hun å nå inn til det innerste og skape vibrasjoner.

 

Trond Ansten 

(f.1984, Bamble, Telemark)

Er en visuell kunstner og naturforvalter som arbeider med skulptur, film og relasjonelle verk. Innsamling av materiale gjennom høsting og fangst står sentralt i kunstnerskapet, der Ansten utforsker sider ved vårt forhold til naturen. Gjennom transformasjon av organisk materiale blir verkene til i en symbiose av håndverkstradisjoner og hybride sammensetninger. Slakteavfall, planter og alger inngår i paletten der treverk ofte er det bærende elementet. Et viktig omdreiningspunkt er tradisjonelle foredlingsprosesser sett i lys av nyere forskning. Hva finnes av glemt kunnskap som kan åpne nytt potensiale?

 

Les omtale:

Se Kunst i Nord-Norge