Rose-Marie Huuva — REFLEKŠUVNNAT

ČÁJÁHUS:  REFLEKŠUVNNAT!

Čájáhusáigodat: 07. – 25.11.2020.

Čujuhus: Moment, Midtre gate 1, Mo i Rana.


 

ČÁJÁHUS

Čájáhus lea oassin čájáhus- ja gaskkustanprošeavttas  “Voi Voi vi er på utstilling!” – golmmaoasat prošeakta mii sisdoallá 10 čájáhusa mat galget čájehuvvot dáiddárserviid čájáhusalanjain mátta-norggas. Gaskksutanprošektii ja prográmmii gullet dáiddárságastallamat, logaldallamat ja konsearttat. Prošeaktaáigodat lea čakčamánnu 2020 gitta skábmamánnu 2021, ja ulbmil lea viidát deaividit buot ahkohaččain álbmogis.

 

DÁIDDÁ

“Reflekšuvnnat” čájáhusas bohtet ovdan Huuva dáidagat dahkkojuvvon 30-jagi badjel, 1980-logu rájes gitta jagi 2000 rádjai. Čájáhusnamma muitala ahte go áigi vássá, de dat dahká vejolašvuođa geahčastit ruovttoluotta fáttáide dáiddárvuođas ja dáidagiid heivehemiid čájáhussan. Huuva berošta sakka duodjeávnnas geavaheamis. Dáiddára barggut reflekterejit beliid sámi historjjás ja iežas identitehtas. Čájáhusas oaidnit dujiid, bácciid ja eará objeavttaid.  Dáiddár geavaha eanaš orgánalaš ávdnasiid nu movt bohcco duoljji ja náhki duddjomis. Dáidagat leat luoikkahuvvon RiddoDuottarMuseat-Sámi Dáiddamagasiinnas ja Davvinorgga Dáiddamuseas.

 

DÁIDDÁR

Rose-Marie Huuva lea riegádan 1943 Gabna čearus Čohkirasas. Son lea aktiivvalaččat bargan govvadáiddárin, duojárin ja girječállin badjiel 50 jagi, ja ain lea aktiiva. Son leamaš daid njunoš dáiddáriid searvvis, iežas buolvvas. Son lea oahppan tekstiiladáiddárin, muhto lea maiddái áiggi mielde eanet bargagoahtán golmmaolat dáidagiin ja hábmen sierralágan bazzeovdanbuktima. Son lea maiddái ávnnasguorahallamiid bokte ovdánahttán ođđa bargovugiid ávdnasiiguin.


 

Čájáhusa lea čohkken ja heivehan Kristoffer Dolmen, Sámi Dáiddaguovddáš direktevra.

Rose-Marie Huuva: Čájáhusgihpa

 

Ovdal čájehuvvon

Rana Kunstforening:as


Govva: Gieris lieđđi/Ömhetens blomma, 1984.

Govven: Dan Mariner.