Lena Stenberg — Grenser

Lena Stenberg — Grenser

22.04—18.06.2023

Lena Stenbergs mangfoldige og tverrfaglige kunstneriske praksis omfatter skulptur, installasjon, fotografi og kollasj. Stenberg navigerer behendig i tidens skiftende konturer og landskap, og sporer de elegante konturene av endring og transformasjon slik de er innskrevet i det fysiske og kulturelle terrenget til samene. Sentralt i denne historien er arven etter strenge grensedragninger mellom Norge, Finland og Sverige, som har hatt dype og varige innvirkninger på det samiske folkets liv og livsgrunnlag.

Sentralt i Stenbergs arbeid er forestillingen om historisk og politisk refleksjon, der hun analyserer de utallige måtene det samiske folket har blitt undertrykt av de dominerende kulturene og politiske systemene som har styrt deres liv. Faktisk fungerer hennes kunstverk som mektige stemmer for spørsmålene om landskille og samisk undertrykkelse.

Gjennom sin behendige manipulasjon av form, rom og materialitet, skaper Stenberg oppslukende og stemningsfulle verk som engasjerer betrakteren på flere nivåer, og trekker oppmerksomheten mot det komplekse samspillet mellom det personlige og det politiske, det historiske og det samtidige. Kunsten hennes taler til den dype og varige arven fra kolonialisme og kulturelt hegemoni i nord, samtidig som den tilbyr en visjon om motstandskraft, motstand og håp for fremtiden. Stenbergs verk er et vitnesbyrd om kunstens varige kraft til å vitne om urettferdighet, inspirere til endring og gi stemme til de marginaliserte og undertrykte.

Åpningsutstilling 22.04.2023 kl. 18:00

Åpningstider 23.04—18.06.2023
Tirsdag—fredag 10.00—16.00
Lørdag—søndag 11.00—16.00