Grensekysset – med kjærlighet begrenses selvstyre i Tana vassdraget

Samisk senter for samtidskunst ønsker velkommen til åpning av to utstillinger «Grensekysset» og «Av makt og vold; kjærlighetsløshet og kjærlighet» fredag 20/9-2019 kl. 19:00! Utstillingene åpner weekend seminaret “A Greater Miracle of Perception: The Kárášjohka Iteration”.
.

«Grensekysset – med kjærlighet begrenses selvstyre i Tana vassdraget»
Kyss kyss! Niillas Holmbergs, Jenni Laitis og Outi Pieskis kunstneriske gjensidige samarbeide Grensekysset (2017-2019), i sju forskjellige deler, har blitt laget for å dekke den vide geografiske helheten av Tana Vassdraget, fra elveutspringet og helt ned til elvemunningen.  Forskjellige dikt montert på veiskilt,  er plassert på vidda, ved innsjøer og ved elvebreddene for å spre kunnskap om hva grunnlaget for samisk selvstyre er: som er gjensidighet i forholdet og samspillet mellom mennesket og jorda, som igjen er grunnlaget for våre verdier som respekt, forståelse av hverandres levemåter, ansvar og forpliktelse for et fredelig og levedyktig samhold.

Grensekyssets innholdsrike bok er selve naturen vår, hvor vår dyrebare kulturarv og vår kunnskap oppbevares, som  vi burde tatt vare på, slik at vi overlever dagens og fremtidige utfordringer. Naturen er et brev til oss fra våre forfedre, eller et brev til oss fra fremtiden. Grensekyssets grenser er dannet av kjærlighet til vår natur, vår jord, vår kulturarv og vårt liv og eksistens.

Et kunstnerisk arbeid visker bort statlige grenser og omfavner områdene der Tanaelva er selve ferdselsåren, grunnlaget for vårt liv, vår matbod og kilden til vår samarbeid og forståelse for hverandre. Vassdraget samler områder, folk og slekter, på samme måte som småe bekker blir til den store Tanaelva.

Dette kunstneriske arbeidet stiller spørsmål til en lokal samisk selvstyre, samtidig som dette oppfordrer oss til å leve sammen i fred med vår jord, der samspillet dannes i samarbeid med hvordan menneskene, jorda og elva kan leve sammen til beste for vår natur også i fremtiden. Grensekysset argumenterer med dekolonistiske visjoner, om nye men samtidig tidligere tiders selvstyre for områder der fortiden og fremtiden møtes.

En helhet danner en usynlig grense fra Anárjohka til Aŋŋel, fra Beskenjárga til Karasjok, fra Iešjohka, fra  elveutspringet i Gálddašjohka som renner fra Buolbmátjávri, fra Beahcet i Utsjoki, fra Leavvajohka til Tanas elvemunning. En grense som man kan krysse fritt. En grense som ikke er en grense, samtidig som den begrenser. Grensekysset antyder om evig kjærlighet og at selvstyrets viktigste grunnpilar er kjærligheten – når vi elsker livet, så vil vi ikke skade det, men vi vil ære og ta vare på det.

.

«Av makt og vold; kjærlighetsløshet og kjærlighet» et utstillingsprosjekt av Ellen Berit Dalbakk, Helena Partapuoli, Ina-Theres Sparrok, Jannie Staffansson, Jenni Laiti, June Gerd Annmette Johnsen, Lene Cecilia Sparrok,
Merethe Kuhmunen, Siri Broch Johansen og Sunna Nousuniemi.

.
Utstillingsperiode: 20/9 – 3/11 2019.

 

Foto: Samisk senter for samtidskunst / Fotograf: Tor Egil Rasmussen.