Synnøve Persen — BASSIBÁIKKIT / HELLIGE STEDER 

UTSTILLING: BASSIBÁIKKIT / HELLIGE STEDER!

Visningsperiode: 21/11/2020 – 07/02/2021

I naturen i Finnmark finnes konkrete plasser som anses som hellige. I samisk tro kan naturen oppfattes som besatt av guder og krefter. Steiner, fjell, elver, innsjøer og andre attraksjoner i naturen har liv. Finnmark er fullt av hellige landskap, men de er nærmest ukjente, som resultat av den brutale kristningshistorien. Der var guder, ånder og krefter overalt i naturen. Dette påvirket menneskene i hvordan de beveget seg i landskapet og hvordan de oppførte seg på spesielle plasser.


 

KUNSTEN & KUNSTENS BAKGRUNN 

Langs kysten av Finnmark og Kolahalvøya i Russland er det mange labyrinter, ofte plassert i tilknytning til gravplasser. Labyrintene kan ha blitt brukt i gravleggingsritualer. Den døde ble kanskje båret inn og ut av labyrinten for å erkjenne den mystiske overgangen mellom liv og død.

Ytterst ved kysten av Finnmark, på Nordkynhalvøya ved Slettnes fyr, ligger verdens nordligste labyrint. Labyrintene i Finnmark ble anlagt i perioden 1200-1500 e. Kr, noen mener de kom til som motstykke til byggingen av kirker og koloniseringen i Finnmark i samme periode. Dette er en fortiet del av historien, den religiøse arven nært knyttet til menneskers identitet og selvforståelse og samtidig en viktig del av religionsutøvelsen med sjamanisme og animisme. Kristningen av samene og koloniseringen av Finnmark ble utført med harde midler.

Gjennom utstillingsprosjektet «Bassibáikkit» / «Hellige steder» ønsker Synnøve Persen at noen av disse landskapene skal synliggjøres igjen, samtidig fremmer hun: «dette en protest mot all industriell planlegging om å invadere vårt land, ødelegge våre hellige fjell med vindmøller, forstyrre reinens vandringsområder, forgifte våre fjorder med gruveavfall og forurense havet i Arktis med oppdrettsanlegg».

Utstillingen på SDG-Samisk senter for samtidskunst er andre del av Synnøve Persens jubileumsutstilling biegga savkala/ vinden hvisker. Første del, retrospektiv, med arbeider fra 1978-2014, ble åpnet på Porsanger museum 31.10.2020.

Utstillingen på SDG er nye arbeider, maleri og video, video for å vise de konkrete landskapene, maleri for å vise tolkninger, aforismer osv. Videoene er fra Mikkelbergodden på Nordkyn og fra Varanger. Videoen fra labyrinten på Mikkelbergodden har vært vist på Dronning Sonja KunstStall i 2019. Videoene fra Varanger er filmet i september 2020. Videoene er et samarbeid med fotograf Kjell Ove Storvik. Maleriene til utstillingen er innenfor samme tema, men bearbeider temaet med det abstrakte maleriets virkemidler.


Til utstillingen utgis egen katalog på samisk og engelsk Bassibáikkit / Sacred Sites med tekst av Asta Mitkijá Balto.

 

Youtube: Bassibáikkit / Sacred Sites

Synnøve Persens: Webside

Foto: Mikkelbergodden (profilfoto), fra galleri. Fotograf: Kjell Ove Storvik / Foto fra pressevisningen: Monika Anti @Samisk senter for samtidskunst