Artist-prat med Hans Ragnar Mathisen og Lin Pei-Han.

Bli med oss på en engasjerende artist-prat med Hans Ragnar Mathisen og Lin Pei-Han. Diskusjonen vil dreie seg om ulike eksempler fra kunstnernes utstillinger som involverer deres samarbeid med kuratorer.
Hans Ragnar Mathisen fikk sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskoles maleriprogram og Statens kunstakademi, der han spesialiserte seg innen maling og grafikk. Mathisen har hatt soloutstillinger, mottatt oppdrag for dekorasjon, og hans verk er blitt anskaffet av anerkjente institusjoner, inkludert Nordisk ministerråd og Samisk kulturråd. Hans innflytelse strekker seg utover utstillinger; han har organisert festivaler, utstillinger og konserter, og har satt varige spor i kunstfellesskapet. Han ble slått til ridder og ble tildelt en æresdoktorgrad ved UiT i 2022 i hans introduksjon av kunstneruttalelsen.
Lin Pei-Han er en tverrfaglig kunstner som jobber med forskningsbasert kunst. Hennes prosjekter utforsker krysningspunktet mellom politikk, miljørettferdighet og menneskerettigheter. Lin bruker en unik tilnærming, som kombinerer analog og digital dataforensikk, stedsspesifikke installasjoner og empatisk metodikk, inkludert intervjubaserte formater. Hun er assistent for Hans Ragnar Mathisen gjennom Kulturrådets Kunstnarassistentordning.
Varighet: 45 minutter