Retrospektiv

Utstiller: Aage Gaup.

Samisk Senter for Samtidskunsten viser en omfattende retrospektiv utstilling av Aage Gaup.

Aage Gaup’s kunst er mangefasettert og grenseoverskridende, og forener en rekke varierte og ulike fenomener og egenskaper. Karakteristiske trekk som går igjen i Aage Gaup sitt kunstneriske virke er at i sine monumentalskulpturer i tre utnytter han materialets særegenheter på en personlig måte. Verkene er ofte satt sammen av ulike materialer, som er lite bearbeidet og overflater av stein, tre eller metall er tydelige i sin materialitet. Geometrisk abstraksjon og abstrakt ekspresjonisme dominerer ofte skulpturene. Det samme er sammenføyningene mellom deler eller ulike materialer i verkene, slik at arbeidet med selve konstruksjonen kommer tydelig frem.

 

I sine skulpturer arbeider Gaup med materialer som tre, betong og metall. Han har en unik følelse for rom, og har også spesialisert seg på sceniske uttrykk i is og snø. Siden 80-tallet har Gaup jobbet mye med scenografi for film og teater, da primært for Beaivváš Sámi Teáhter. I 2007 ble han utvalgt av Foreningen Norske Scenografer til å representere Norge ved PQ07, Scenografiquadrienalen i Praha, som er en verdensomspennende utstilling for teaterdesign, og det viktigste internasjonale møtestedet for utøvere, og et designinteressert publikum.

Enkelte av Gaups arbeider relateres til en spesifikt samisk sammenheng eller mytologi, i andre verk har han rettet blikket utover mot resten av verden. Utstillingen vil også inneholde utendørs skulpturer. Bønnehus for Sarajevo, som er innkjøpt av De Samiske Samlinger i Karasjok fra 1994, kan relateres til krigen i Bosnia. Det tredimensjonale verket er fem meter høyt og er satt sammen av horisontale og vertikale konstruksjoner, føyes sammen og gjøres stabile av tre plugger og tre kiler. Kunnskaper om trekonstruksjoner og sammenføyninger som har vært brukt i samisk tradisjon, benyttes i dette verket, mens verket selv kommenterer en virkelighet langt borte fra Sápmi.

En kritiker skrev at hans kunst er preget av underfundige blandinger av delikatesse og grovhet – en slags poetisk mangfold av mening som er vanskelig å forklare. Aage Gaup sa en gang: Jeg ønsker å skildre en spørrende sjel. Hans skulpturer dekker et bredt spekter av stil og form. Han har en eksepsjonell følelse av rom, og av endringen en skulptur kan gjøre i det rommet. En annen viktig funksjon er bevisst bruk av linje i sine skulpturer. Gaup jobber med installasjoner der materialet er tillatt å snakke hver med sin tunge, og assosiasjoner dukker opp gjennom ulike informasjoner, inntrykk og stimuli. Hans skulpturer har muligheten til å alltid definere sin egen virkelighet.

Gjennom genuin intuisjon, som behendig beveger seg mellom det to-dimensjonale og tre-dimensjonale, form og areal, og særegent håndverk i både materialer og verktøy, har Gaup i sin evne til fornyelse og å utforske virkemidler beveget grenser, utviklet en unik evne til å kombinere spenningen mellom arv og tradisjoner ved å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere sitt kunstnerskap. Fra 70 tallets politiske og sosialt engasjerte kunst, til monumentalitet av temaet, renheten av linjen og bevegelse i minimalistisk og post-minimalisme i skulptur, den figurative skulpturen, installasjoner, relasjonell estetikk og konseptualisme vil denne utstillingen dokumentere en samling som gjenspeiler vitalitet, kompleksitet og utfolder mønstre av moderne kunst og samtidskunst, og befester hans kunstneriske virke i en konsekvent posisjon, fortsatt innflytelsesrik i kunstverdenen etter flere tiårs virke.

 

Aage Gaup født i 1943 og kunstnerisk aktiv siden tidlig på 1970-tallet, var medlem av den legendariske Masigruppen, forløperen til Samisk kunstnerforbund som ble stiftet i 1979, som videre opprettet SDG i 1986. Aage Gaup er en ledende norsk og internasjonal kunstner, og er i dag en av de mest innflytelsesrike kunstnerne, allsidig og politisk engasjert i billedkunst, offentlig kunst og scenografi.

Han har fått tildelt flere kunstnerstipender og æresbetegnelser, og fikk Statens garantiinttekt for kunstnere i 1992. Gaup har mange offentlige utsmykkinger, og er innkjøpt av blandt annet Samisk Kulturråd, Norsk Kulturråd, De Samiske Samlinger og Nord_Norsk kunst museum. Han har høstet mange priser for sitt kunstneriske virke, blandt annet Hedda-prisen (2000) og Karasjok kommunes kulturpris (2012) – Da hadde det gått nesten tjue år siden Karasjok kommunes kulturpris ble tildelt kunstsektoren. Aage Gaup har også vært engasjert i Den kulturelle skolesekken, og har jobbet for at Karasjok Kunstskole ble opprettet, hvor han nå sitter i styret.

 

Video