Vuorrolávlla

Utstillere: Hilde Skancke Pedersen og Kenneth Hætta.

Vuorrolávvla kan oversettes til vekselsang eller antifoni. Tittelen henspiller på det nære samarbeidet mellom oss kunstnere, fordi vi til denne utstillinga arbeider på samme billedflate. Ved å samarbeide så tett på tvers av sjangergrenser at Hildes malerier og collager møter Kenneths fotografier på denne måten, ønsker vi å utfordre egne grenser og lete etter uttrykk i et territorium som hittil har vært uutforsket for oss begge.

 

Utstillingas tematikk utgår ikke bare fra samklangen mellom våre uttrykk, men fra fellestrekk i verdens urfolkskulturer, nemlig den felles skjebne og de sterke kulturuttrykk som finnes hos verdens urfolk. I utgangspunktet søkte vi til rytmisk og organisk musikk fra ulike steder i verden for å finne impulser til det som kan beskrives som abstrakte billedbrev. Hvert bilde har navn etter et utfolksområde eller sted der det bor urfolk. Hvert verk er inspirert av musikk, visuell kultur, natur og/ eller livsvilkår i det området bildet er inspirert av.

 

Hilde Skancke Pedersen er født i Hammerfest og bor i Kautokeino. Hun arbeider som billedkunstner, dramatiker og scenograf. I alle disse sjangrene er hun påvirket av miljø, kultur og omgivelser fra de stedene hun har bodd og besøkt, med spor etter mennesker som hovedtematikk. Hun har skrevet teaterstykkene ”Vardøger – Váigasat” (1999), og ”Vekselseng” (2007, en dramatisering av Laila Stiens roman). Som billedkunstner er hun mest kjent for utsmykkingen til plenumssal og foajé i Sametinget.

Kenneth Hætta er født i Oslo, og bor i Kautokeino og Oslo. Han arbeider som fotograf, som musiker for samiske institusjoner og artister, og med diverse andre uttrykksformer. Hans fotografier er innkjøpt av Riddo Duottar Museeat og Helse Finnmark. Han deltok på dramatikerkurset Arin i 2009 – 2010. Tematisk arbeider han ofte med det tradisjonelle i møte med det moderne.