Verk av Gunvor Nervold Antonsen

Fra juli 2018 introduserer Samisk Senter for samtidskunst en egen plattform for visning av kunst i foajeen og i utendørsområdet ved senteret. Serien vil vise kunstnere som gjennom utvalgte verk fokuserer på det materialbaserte, håndverk og praktisk kunnskap.

Først ut er Gunvor Nervold Antonsen, med visning av en tekstil i foajeen og en treskulptur ute på plenen. Med visningen av disse to kunstverkene i Karasjok ønsker kunstneren samtidig å hylle kunstneren Ivar Jåks:

 Kunstnerskapet til Iver Jåks er verdifullt for meg kunstnerisk, men også i kraft av formidlingen av menneskesyn og livssyn. Til stede i hans verk ligger en slags økologiske tankegang. I mange av hans skulpturer brukte han det som var blitt til av seg selv og stilte det frem, isolerte det kanskje, eller formet det videre til en form og essens til slutt kan oppløses og slutte sin egen livssyklus. Jåks formet en sakral hyllest til naturens krefter, og han var opptatt av naturens betydning i seg selv. Selv om verkene hans kommenterer at mennesket i økende grad er fremmedgjort, opplever jeg verkene hans som grunnleggende positive i sin tro på mennesket.

Å være «esla te», eller oppdratt til, sier noe om formingen som skjer av mennesket gjennom oppvekst, arv og miljø. Verdien av stedsbundethet og følelsen av tilhørighet. Menneskets bånd til oppvekststedet, som utover i livet kanskje mest lever som en idé. Følelsen av å høre til, som en konkret fysisk binding eller følelse av ansvar man ikke vil eller kan reise fra. Iver Jåks vendte selv tilbake til nord etter lange opphold borte fra sitt opprinnelige miljø. Verkene hans bar også tydelig preg av respekt for materialer og elementer fra hans oppvekst.

 

Esla te, 2018
«Esla te» er en grov og tung skulptur, og virker rotvokst der den står. Den kan være en metafor for den fysiske skulptureringen som skjer med mennesker gjennom oppveksten, i kjærlighet til sine omgivelser.

Vår (rød), 2018
Den store tekstilen Vår henspiller på våren med spiren i jorden, begynnelsen på liv, fra spirestedet. I de ulike rødtonene ser vi ulike lag oppover i formatet. I våren vokser troen på liv, syklus og mennesket også.

Om kunstneren
Gunvor Nervold Antonsen (f.1974, Oslo) er billedkunstner, og bor og arbeider i Rollag i Numedal (Buskerud). Hun arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i romlige materielle komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar hun opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet, verdien av immateriell kunnskap med forankring i det lokale. Verkene reflekterer ofte ulike livssyn, livsrytmer og verdivalg, og stiller spørsmål ved konsekvenser av politisert ensretting av samfunnet.

Gunvor Nervold Antonsen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin Weissensee. Nervold Antonsen har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som House of Foundation, Moss (2017), Textilmuseet, Borås (2016), Akershus Kunstsenter (2013), Soft galleri (2010), og Kunstnerforbundet (2018, 2013 og 2004). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved visningssteder som Stavanger Kunsthall (2018), Kunstnerforbundet (2017), Bomuldsfabriken Kunsthall (2017), Wildlife Skulpturpark (2017-2020) og Skulpturbiennalen, Vigelandsmuseet (2016) for å nevne noen. Arbeidene hennes befinner seg blant annet i samlingene til KODE, Norges Bank, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Kurator: Kristoffer Dolmen