Arnold Johansen — VANISHING

UTSTILLING: VANISHING!

Visningsperiode: 05/09/2020 – 08/11/2020

Grafikk – etsninger og tresnitt. I utstillingen «Vanishing» fokuserer Johansen på vår nære historie og tar utgangpunkt i sin egen oppvekst i Havøysund i etterkrigstiden, som var preget av gjenreisning, sterke lokalmiljøer langs kysten med levende fiskevær og en framtidsoptimisme for kystfolket. Havet har alltid vært fullt av fisk – her må det da være arbeid og muligheter for folk flest? Men endringer kom og i dag er mange av fiskeværene kun historie.


 

KUNSTEN

Gjennom historien til Havøysund fiskersamvirkelag, vil Johansen gjennom en ny serie med grafiske arbeider vise oss en tid som var preget av lokalt eierskap og at større deler av overskuddet som kom fra fiskeriene skulle tilhøre stedet. Gjennom kunsten kan vi reflektere over de endringer som har funnet sted de siste 30 årene og vi kan stille spørsmål til dagens forvaltning av fiskeriressursene og distriktspolitikk.

Til utstillingen er det utgitt en katalog med en introduksjon til utstillingen av kunstneren selv og videre en tekst av Gunnar Grytås (journalist og forfatter), som bl.a. tar for seg litt av det historiske bakteppet til tematikken i utstillingen med fokus på fiskeriene, krig, gjenreisning, politikk og fiskerisamvirkelag.

 

KUNSTNEREN

Arnold Johansen er født i 1953 i Nordreisa og vokste opp Havøysund. I voksen alder har han bodd i Oslo, Hammerfest og i dag i Tromsø, hvor han har atelier ved Kysten atelierfelleskap som drives av Troms-Finnmark fylkeskommune.

Som kunstner er han en av de ledende i landsdelen innen sitt fag og har gjennom bl.a. å skildre lokale miljøer og folk i den nordlige regionen skrevet seg inn i kunstnerisk tradisjon som peker tilbake på kunstnere som John Savio, Kaare Espolin Johansen og Kåre Kivijärvi.

Arnold Johansen har sin utdannelse fra Staten kunstakademi (1974 – 1980) og har vært aktiv gjennom å delta på utstillinger, utføre utsmykkinger og se sin kunst innkjøpt til offentlige og private samlinger i vel 40 år. Han har mottatt en rekke stipender og viktig for å kunne være aktiv som kunstner var tildelingen av statens garantiinntekt fra 1999. I 2019 hadde han separatutstilling i Alta kunstforening, samt deltatt i gruppeutstillingene «Avtrykk – Norske Grafikere 100 år» ved Nordnorsk kunstmuseum og «Conventus» ved Samisk senter for samtidskunst, begge utstillinger som var med å markere organisasjonen Norske Grafikere 100 års jubileum.

 

Foto: Arnold Johansen. Lånt fra: Gierdu.no.

Foto fra utstillingen: fotograf Tor Egil Rasmussen.