Samisk senter for samtidskunst (SDG) har egenproduserte utstillinger på turné. Samtlige utstillinger består av samisk samtidskunst og kunstduodji (dáiddaduodji) (kunsthåndverk) fra verdens største samling av samisk samtidskunst forvaltet av RiddoDuottarMuseat-Samisk Kunstmagasin (RDM-SDM) i Karasjok, samt innlån fra kunstnere og andre.

Utstillingene er del i et 3-årig prosjektsamarbeid mellom RiddoDuottarMuseat (RDM) og SDG som er støttet av Norsk Kulturråd.

Vandreutstillingene i perioden 2019-2020 er støttet av Sametinget, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kurator for utstillingene er direktør Kristoffer Dolmen.

SDG utvikler stadig nye utstillinger for turné og presenteres kontinuerlig.

Image

TOMAS COLBENGTSON // ATT SYNLIGGÖRA DET OSYNLIGGJORDA

19.09. - 04.10.2020 Kimen kulturhus, Stjørdal

Utstillingen viser et utvalg av objekter og skulpturer i glass samt bilder. Gjennom kunsten ønsker Colbengtson å uttrykke og løfte fram viktige spørsmål og i tillegg synliggjøre det som er blitt usynliggjort. I nyanser i glasset kan du se bilder fra samisk historie og samtid, og flere gamle fotografier fra det sørsamiske området. Kurator: Kristoffer Dolmen.

Tomas Colbengtson (f. 1957) er sydsame og er oppvokst i en liten bygd ved Björkvattnet, Tärnaby. Han har vokst opp med kampen for et eget språk, religion og selvbestemmelse. Colbengtsons har jobbet som kunstner i vel 30 år. Hans kunst er sterkt basert på minner og opplevelser fra hans oppvekst og dagens situasjon for samer.

Utstillingen er også vist:

31.08. – 11.09.2020 Aejlies – Saemien Jarnge Dearnesne Tärnaby

17.06. – 21.08.2020 Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter Hattfjelldal

Foto: Tor Egil Rasmussen/Rasmussen Media.

INGUNN UTSI "SAMTALEN"

18.09. - 31.10.2020 Pikene på Broen  Kirkenes

I utstillingen vises et utvalg av Ingunn Utsis produksjoner fra ulike perioder. Det er fokus på skulpturer i ulike formater, frittstående, på sokkel og montert på vegg.

Et mangeårig fokus har vært å bruke rekved og annen trevirke fra naturen, enten som er skylt i land fra havet eller døde trær funnet i skogen som et utgangspunkt for videre bearbeidelse. Et annet fokus er eksperimentering med bruk av pleksiglass som materiale, der hun former rette plater i bølgende bevegelser som gir et særegent resultat i hennes skulpturer. I det skulpturelle arbeidet kombinerer hun gjerne tre med pleksiglass, stein, metaller og andre materialer.

Inspirasjon henter hun ved kysten, der den salte sjøsprøyten med sine voldsomme krefter slår inn mot stranden og transformeres til noe duggende lett.

I Repvåg fjære finner hun rekved fra Sibir, som i tidligere tider har vært en kjærkommen ressurs og byggemateriale.

 

 

CONVENTUS

13.09. - 25.10.2020 Rana Kunstforening, Mo i Rana
13.06. - 30.08.2020 Galleri Espolin/Museum Nord, Kabelvåg
21.03. - 25.04.2020 Sortland kunstforening, galleri Ariblå - AVLYST p.g.a. coronapandemien!
02.12. - 19.01.2020 Galleri Norske Grafikere, Oslo

Utstillingen danner et møte mellom kunstnere fra ulike perioder og ulike generasjoner av samiske kunstnere fra John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær Grønstad (f. 1984) som har det til felles at de arbeider med ulike grafiske teknikker. Utstillingens tittel Conventus er hentet fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet kan ha ulike betydninger, hvorav to er møte og samling.

Kunstnere:

Tomas Colbengtson, Aage Gaup, Ragna Misvær Grønstad, Trygve Lund Guttormsen, Geir Tore Holm, Arnold Johansen, Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen, Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku, Lena Stenberg  Kristin Tårnesvik.

Omtale av utstillingen
Se Kunst,
Ságat

HÁBMET HÁMI / MAKING FORM

11.10. - 8.12.2019 Tromsø Kunstforening
09.03. - 17.4.2019 Terminal B - Pikene på Broen, Kirkenes

I utstillingen Making Form møtes kunstnere med et sterkt forhold til form og materiale, og til åndelig og sanselig kunnskap. Utstillingen kombinerer nyere arbeid fra inviterte kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende arbeid fra Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin (RiddoDuottarMuseat). Samlet gir denne utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens uttrykk, tradisjoner og utvikling. Utstillingen ble første gang vist på Samisk senter for samtidskunst i 2018.

Kunstnere
Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.
Les mer...

Medieomtale Kunstsentrene i Norge, Se Kunst i Nord-Norge

TIME FOR SCULPTURE #1
- MUORAS ÁRDNAN

09.01. - 01.03.2020 Gjenreisningsmuseet, Hammerfest
15.06. - 01.09.2019 Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum, Varangerbotn

Utstillingen fokuserer på bruk av tre som hovedmateriale i skulpturer og objekter. Denne tradisjonelle materialbruken har en særlig betydning i Sápmi både i skulptur og duodji. Utstillingen ble første gang vist på Samisk senter for samtidskunst i januar 2019.
.
Kunstnere
Iver Jåks, Jon Ole Andersen, Aage Gaup, Ingunn Utsi, Annelise Josefsen, Randi Marainen, Håvard Larsen, Per Isak Juuso, Margrethe Pettersen, Folke Fjällström, Maj-Lis Skaltje og Max Lundström.
Les mer...

Medieomtale - Minervanett

ILLUMINATION

26.09.  - 03.11.2019 Stormen Bibliotek, Bodø
24.08. - 22.09.2019 Kulturbadet Galleri, Sandnessjøen
28.06. - 11.08.2019 Vefsn museum, Mosjøen
25.04. - 11.06.2019 Hamsunsenteret, Hamarøy

Illumination er et utvalg av ni samiske kunstnere som alle er opptatt av å utforske maleriet som medie og det visuelle språkets muligheter. Dette er ikke en utstilling som fokuserer på politiske spørsmål og identitetsproblematikk som flere større utstillinger med samisk kunst har gjort de siste årene, utstillingen fokuserer mer på form og åndelighet. Problemstillingen kan vi enkelt si er maleriet selv! Utstillingen viser tendenser fra slik maleriet har utviklet seg fra 1970-tallet til i dag med å inkludere kunstnere av ulike generasjoner og tradisjoner. Utstillingen inneholder malerier i variert størrelser og motivene er i stor grad abstrakte og mer antydende. .

Kunstnere Per Enoksson, Asbjørn Unor Forsøget, Josef Halse, May-Liss Nilsen, Elly Mathilde Novvale, Synnøve Persen, Outi Pieski, Lena Stenberg og Stein Erik Wouhti.

Medieomtale - Se kunst i Nord-Norge