Hábmet hámi / Making form

I utstillingen Making Form møtes kunstnere med et sterkt forhold til form og materiale, og til åndelig og sanselig kunnskap. Utstillingen kombinerer nyere arbeid fra inviterte kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende arbeid fra Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin (RiddoDuottarMuseat). Samlet gir denne utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens uttrykk, tradisjoner og utvikling.

Making Form inkluderer arbeid av Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.

Utstillingen Making Form fokuserer på kunst som er knyttet til materialitet, form og praktisk kunnskap, samtidig som den gir oppmerksomhet til metafysiske, åndelige eller immaterielle verdier. Det er kunst som kan tenkes sammen med samiske og andre nordlige folks livsformer, kunstpraksiser og verdensanskuelser.

Mindre identitets- og realpolitisk reaktiv er dette en kunst som beveger seg andre veier enn de vestlige hegemoniske institusjonene og kampen mot dem. I stedet er det en kunst som frigjør kraft i en slags politisk sanselighet og som her undersøker en type motstand. Making Form viser kunst som er mer enn den sier, som søker seg mot det sanselige og det fenomenologiske sanne mer enn det epistemologiske korrekte. Kanskje synliggjør Making Form en formens etikk i samisk (og arktisk-nordlig) modernisme.

I alt 10 kunstnere deltar med arbeid i forskjellige medier. 4 av disse er invitert med nyere arbeider. Et av utgangspunktene til utstillinger er Kristin Tårnesviks installasjon Feltarbeid, der 20 kulepenntegninger, bestående av enkle strek på papir, føres sammen til en stor matrise. Den enkelte linjen mangfoldiggjøres, repetisjon genererer form, på samme måte som møtet mellom former skaper nye, mer komplekse former.

Silje Figenshou Thoresens viser arbeidet Varanger-funnene der linjen og den tegnede hånden utfordres og prøves, men med arkeologiske opptegninger som kildemateriale, som snarere enn å repetere eller imiteres, blir dekonstruerte eller oppbrutt.

Morten Torgersrud viser en serie stramt tilbakeholdne fotografi der arkitektoniske elementer er uttrykksløst registrert, de antyder spenningen mellom fotografiets stedsbundethet og dets stedsløshet.

Raisa Porsangers installasjon Hexaëmeron/Muohtačalmmit, består av flere «skyer» av farget reinskinn og et kvadratisk monokromt veggmaleri i intens rosa farge. Arbeidet er formsikkert og presist utført og spiller på det optiske.

Arbeidene til disse inviterte kunstnerne er satt sammen med et utvalg arbeider fra Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin av kunstnerne Geir Tore Holm, Rose Marie Huuva, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Randi Marainen og Alf Salo. I tillegg er et videoarbeid til Ann-Elise Pettersen Hyndøy med.

Takk til RiddoDuottarMuseat for lån av verk.
Takk til Videokunstarkivet og Martin Johan Bengtsson
Kuratorer: Hilde Methi og Jan-Erik Lundström.
Kristin Tårnesvik har mottatt støtte av Statens utstillingsstipend.