Image

Padiglione Centrale Giardini, Photo: Francesco Galli;
Courtesy of La Biennale di Venezia

Samisk senter for samtidskunst (SDG), Office for Contemporary Art Norway (OCA), Samerådet og Sametinget Norge, søker samiske deltakere til en samisk kurator kick-off  på Veneziabiennalen i Italia 19-25 april 2022 i anledning den historiske hendelsen med at den nordiske paviljongen transformeres til paviljong Sápmi. 

Vi oppfordrer alle med interesse eller erfaring i kuratering av kunst, duodji, joik, fortellerkunst m.m. til å søke på denne unike muligheten, til å delta i et kuratorprogram bestående av et besøksprogram samt diskusjoner rundt samisk kuratering, på en av verdens største internasjonale kunstarenaer.

Vennligst send en kort søknad (ca. halv side) med en motivasjon for å delta og med din tilnærming til og tanker rundt kuratering ut i fra  et samisk perspektiv og send den sammen med din CV til: venezia@samidaiddaguovddas.no

 

NB! Kort søknadsfrist – 17/3-22!

For mer informasjon kontakt SDG Monika +4790233765  

Image
Image
Image
Image