Time for Sculpture #2

En utstilling preget av kraft og vitalitet

 

Utstillingen Time for Sculpture #2 – Sisti, sáras ja streaŋga er nummer to i rekken på tre, der utgangspunkt for utstillingen er kunstverk og objekter fra RDM – Sámi Dáiddamagasiidna/ Samisk Kunstmagasinets samling, og der det er fokus på skulptur, installasjon og objekter.Visningperiode er 1. – 31. mars 2019.

 

Verk  av 13 kunstnere:

Verk av følgende kunstnere utgjør utstillingen; Daban Da (Gjert Rognli og Asbjørn Forsøget), May Elin Eikås Bjerk, Folke Fjällström, Rose-Marie Huuva, Svein Flygari Johansen, Annelise Josefsen, Aslaug Juliussen, Per-Isak Juuso, Håvard Larsen, Patrik Marakatt, Lena Stenberg og Ingunn Eldbjørg Utsi.


I den første utstillingen var det fokus på tre som materiale, der bl.a. relasjonen mellom duodji og skulptur ble framhevet. I denne nye utstillingen er det en friere innfallsvinkel men tematisk har kunstverkene en «mykere» side. Det er arbeider av kunstnere som bruker skinn, fiber, tekstil, tråd (ståltråd) og lerret på ulike vis som er valgt ut til utstillingen. Tre mindre dekorerte trommer av henholdsvis Håvard Larsen, Per Isak Juuso og Patrik Marakatt er startpunkt i utstillingen. Slike trommer er noe av det eldste utsmykkede objekt vi kjenner i den samiske kulturen. Tromme er utrykk for noe rituelt, det samme kan sies om videoen til kunstnerduoen Daban Da, men også Rose-Marie Huuvas skulpturer kan gi slike assosiasjoner.

Ulik bruk av skinn og fiber finner vi hos Aslaug Juliussen, som bl.a. bruker hestefiber i installasjoner, Rose-Marie Huuva bruker pels, reinskinn og selskinn i objekter og skulpturer, Svein Flygari Johansen har med reinskinn i en videoinstallasjon og Ingunn Utsi bruker isbjørnskinn i to skulpturer. Skulpturer med en variert materialbruk som f.eks. ståltråd, tekstil og vinyl ser vi hos Folke Fjällström, Annelise Josefsen og Lena Stenberg.

Solen er tilbake og et maleri av May Elin Eikås Bjerk får stå som et symbol for dette, det har en abstrakt form, men motivet er som sollys.

Kurator er Kristoffer Dolmen, SDG.

 

Samarbeid mellom SDG og RDM

Utstillingen er del at et nyttsamarbeidsprosjektmellom Samisk senter for samtidskunst (SDG) og RiddoDuottarMuseat (RDM). Informasjon om prosjektet fåes ved å kontakte direktør Kristoffer Dolmen.