ČSV Noen tanker

Utstiller: Sergey Gavrilov.

«ČSV Noen tanker», av den russiske fotografen Sergey Gavrilov, er et prosjekt om ČSV.

 

Den samepolitiske utviklingen utover 1970- og 1980-tallet var på mange måter en vårløsning. Ikke minst fikk den mange kunstneriske uttrykk. Unge samer ville ha tilbake alt det de hadde mistet. Det var en politisk og kulturell oppblomstring uten sidestykke i samisk historie. ČSV ble et begrep. Det kan blant annet bety: Čájet Sámi Vuoiŋŋa (vis samisk ånd)!

På et kulturseminar i Sirma i 1972, fikk seminardeltagerne i oppgave å komme med små setninger eller slagord med basis i disse tre bokstavene. Disse setningene og slagordene ble så definert som en samisk hustavle.

Gavrilov bringer her tilbake det som skjedde den gang ved å spørre et knippe unge samer i dag om å skrive ned ord som de knytter til ČSV. Hans prosjekt går ut på hvordan ČSV blir forstått og tolket i dag. Er uttrykket fortsatt tilstede i den samepolitiske ånden?

I andre delen av utstillingen vises filmen ČSV, som er en del av Gavrilovs bacheloroppgave i journalistikk.

Utstillingen har en enkel fremstilling, uten dramatikk, nesten stum, men den gjenspeiler en stor følelse.

 

Sergey Gavrilov (28), er fra Lujavrri, på Kolahalvøya.  Han er utdannet historielærer fra universitetet i Murmansk, og i juni 2013 ble han ferdig med sin bachelorgrad i journalistikk ved Samisk Høgskole i Kautokeino. Han har vært aktiv som fotograf fra 2009 og etablerte bedriften Gavrilov Media i 2012.

 

Video