Sametingets kunstinnkjøp 2018-2020

UTSTILLINGEN: Sametingets kunstinnkjøp 2018-2020!

Visningsperiode: 13/02 – 04/04/2021

Utstillingen består av 38 verk som Sametingets innkjøpskomiteen for samtidskunst og kunsthåndverk, Eva Aira og Geir Tore Holm har valgt å kjøpe inn med midler fra Sametinget. Utstillingen består av maleri, skulpturer dokumentert på film, objekt, videoinstallasjon, designprodukter, tegninger, grafikk, broderi og duodji.


 

Geir Tore Holm sier følgende om innkjøpene:

Valgene reflekterer utstillingsaktiviteten blant samiske kunstnere i perioden, men også hva komitéen har valgt å legge vekt på. Innkjøpene skal både fange opp yngre kunstnere, kunsthistoriske viktige verker og supplere samlinga ved å bevare og vise etablerte kunstnerskap og interessante perioder for ettertida. Tidligere innkjøp er tatt i betraktning og helhetsvurderinger blir kontinuerlig gjort for at kunstsamlinga sakte men sikkert skal bli rikholdig og representativ som skattekiste og kraftkilde for det samiske fellesskapet og verden ellers. Det er viktig for innkjøpsordninga å ha et øye med eldre verker og kunstnerskap som ikke har blitt inkludert i samlinga i større grad tidligere.

 


Verk av følgende kunstnere er innkjøpt:

Laila Mari Brandsfjell
Ramona Salo Myrseth
Máret Ánne Sara
Aage Gaup
Britta Marakatt-Labba
Eva Delving Wiklund
Kristin Tårnesvik
Folke Fjällström
Outi Pieski
Raisa Porsanger
Susanne Hætta

 

Sametingets innkjøpskomité for samtidskunst og kunsthåndverk i perioden 2018-2020:

Geir Tore Holm
Eva Aira

Aino Hivand – varamedlem
Biret Rávdná Länsman – varamedlem

Det er laget et hefte til utstillingen med tekst av Geir Tore Holm.

 

På grunn av lokale og nasjonale restriksjoner i forbindelse med COVID-19 utgår dessverre et eget åpningsarrangement, men det er åpent for enkelt besøkende. 

 

Profilbilde: Alážis, 2018. Outi Pieski. Foto: EMMA/ Ari Karttunen.