Produksjonsstipend

Søk om produksjonsstipend
Utlysning: Produksjonsstipend for billedkunstnere i Sápmi for 2019

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst, utlyser 2 produksjonsstipend til billedkunstnere som ønsker å jobbe med stedsspesifikke prosjekter (utendørs eller innendørs). Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) til SDG.

 1. Stipend på 50 000,-
 2. Stipend på 50 000,-

Produksjonsstipend kan søkes av kunstnere med medlemskap i SDS eller med samisk tilknytning. Det er ikke krav om medlemskap i SDS, men krav om at utdannelse/praksis kvalifiserer til medlemskap i nordiske kunstnerorganisasjoner.

Øvrige søknadskriterier:

 • Prosjektet initieres av kunstner og finner sted utenfor ordinære gallerirom
 • Prosjektet må presenteres offentlig og informeres om til publikum
 • Samarbeidspartnere er tillatt
 • Annen prosjektfinansiering tillatt
 • Gjennomføres i de områder som tradisjonelt inngår i Sápmi (unntatt Russland)
 • Prosjekt må gjennomføres før 1. okt. 2019

Krav til søknad:

 • Kunstner må vise til tilknytning til Sápmi (f eks medlemskap i SDS eller annet)
 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (max. 1 side), med evt. skisser/bilder (max. 3 bilder) ogbudsjett
 • Geografisk hvor prosjektet skal gjennomføres må oppgis
 • CV
 • Søknad med vedlegg sendes pr. mail til post@samidaiddaguovddas.no
 • Søknadsfrist: 20. desember 2018.

Søknader vurderes av Samisk senter for samtidskunst kunstfaglig råd, styret gjør endelig vedtak. Søknadene kan skrives enten på norsk, nordsamisk eller engelsk.

Tildelingen bekjentgjøres gjennom SDGs hjemmeside og en egen pressemelding.

Beløpet betales ut i sin helhet i forkant av oppstart av prosjekter.
Det er krav om rapportering for bruk av midlene innen 1. desember 2019.

For spørsmål angående utlysningen kontakt Kristoffer Dolmen, direktør SDG.

kristoffer@samidaiddaguovddas.no