Ønskereprise

Utstillingere: Per Adde, Asbjørn Forsøget, Aage Gaup, Trygve Lund Guttormsen, Annelise Josefsen,  Aslaug Juliussen, Britta Marakatt Labba, Mathis Nango, Hege Annestad Nilsen, Hilde Skancke Pedersen / Kenneth Hætta, Synnøve Persen, Outi Pieski, Alf Salo, Elisabet Aalsos Strand, Anders Sunna, Ingun Utsi, Eva Delving Wiklund.

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) skal flytte.

Alle gleder seg til de nye lokalene, men det er ikke uten vemod at vi nå skal forlate de gamle. Lokalene har tjent SDG i 14 år, og mange mennesker har fulgt kunstsenteret trofast.

Kunstnere skaper store kunstverk. Men gjemt bort i en krok på atelieret, er verket aldri stort. Det er i møtet med et publikum at verket starter å leve. Det er når kunstneren tar den store sjansen det er å sende verket ut i verden, til publikum, at det får sin verdi. Det er publikums opplevelse av verket som starter en gjensidig prosess. Opplevelsen er personlig, hvert enkelt menneske eier sin egen opplevelse, forskjellig fra alle andres. Og dette er det som danner grunnlaget for denne utstillingen vi avslutter med i de gamle lokalene.

Det ble sendt ut en invitasjon til alle de som trofast har kommet på utstillinger, til tidligere og nåværende ansatte på SDG, og til medlemmene i Samisk kunstnerforbund, der de ble bedt om å ta utgangspunkt i utstillinger ved SDG, og komme med forslag til verk de har lyst til å se igjen. Et verk som tok tak i hjertet, hjernen og magen, som ga dem en opplevelse de aldri glemmer.

Det har kommet inn mange forslag, ja noen har nærmest boblet over av gode kunstopplevelser.  Det var godt for Kunstnerisk råd (KR) og vi som i dag er ansatt på SDG å få denne responsen. Vi oppdaget at det finnes et publikum der ute som sitter med gode, flotte kunstopplevelser etter utstillinger på SDG.  Formidling er en stor oppgave, og akkurat dette dreier seg om formidling. Vi kunne slå fast at kunstnerne og utstillingene ved SDG har nådd ut til publikums hjerter.

Vi ønsker alle velkommen til Ønskereprisen. Både for å ta del i nye opplevelser av tidligere utstilte verk, og for å ta farvel med gamle SDG.
Vi takker alle som har sendt oss sine ønsker.