Sissel M Bergh: Okside rïhpesieh

Sissel M. Berghs omfattende separatutstilling Okside rïhpesieh er sammensatt av flere ulike prosjekt som virker sammen i helhet. Et sentralt tema hos Bergh er hvordan den sørsamiske historien er visket ut, og hvordan den kan komme til syne igjen. Hun stiller spørsmål ved majoritet-samfunnets rådende framstilling av samisk kultur og historie, og bruker kunstens åpenhet til å sammenkoble ulik kunnskap og erfaringer for muligheter til ny innsikt.

Okside rïhpesieh er en dynamisk sammensetning av nye og eldre verk som har premiere i Karasjok. Berghs nye og pågående arbeide Ajmoejimh ajtoejimh (“utvisket, utvasket”) samler samiske spor ved kysten av Møre og Trøndelag og tilliggende landområder. Sporene av forbindelser mellom sørsamiske og norrøne ord tegnes og males som et kart i muralformat. Sentrale spørsmål her er: hvordan foregikk fornorsknings-prosessene i sørområdene? Hva forteller stedsnavn om historisk tilstedeværelse og bruk? Hvilke arkeologiske og språkhistoriske spor finnes og hva sier folkeminnene? Hvordan er det mulig å ta tilbake det samiske etter lang tid?

Ajmoejimh ajtoejimh er en videreføring av verket Dalvedh (“komme til syne igjen”) fra 2014, en tre-kanals videoprojeksjon og lydskulptur, i samarbeid med komponist Frode Fjellheim. Bergh har kollaborasjon med arkeologer, historikere, språkvitere og informanter fra det samiske samfunnet, for å forsøke å forstå de prosessene som usynlig gjorde sørsamisk tilstedeværelse og historie.

I tillegg vises filmen Tjaetsie, den første i serien knowhowknow, med et politisk-poetisk blikk på relasjonen mellom menneske og verden sett fra et lokalt utgangspunkt. Utstillingen består dessuten av maleri og skulptur-objekter.

Sissel M. Bergh, født 1974, er en kunstner som arbeider undersøkende med mange forskjellige materialer, teknikker og metoder.  Hun er opptatt av hvordan blikket formes av erfaringer og kunnskap. Hun lager installasjoner, film, maleri, tegning og objekter – i tillegg til samarbeidsprosjekt i ulike former. Bergh har tidligere bodd og arbeidet i Lusaka, Zambia. Hun har en rekke solo-utstillinger bak seg, og vist sine verk i og utenfor Norge. Hun er blant annet innkjøpt av Trondheim kommune.
Bergh er mottaker av et pågående 5-årig arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend.