Hilde Skancke Pedersen – Åndedrag

UTSTILLINGEN: ÅNDEDRAG!


 

KUNSTEN

Hilde Skancke Pedersen vil med denne utstillingen vise en av de største separatutstillinger som en enkelt kunstner har hatt på Sámi Dáiddaguovddáš. Hun tar i bruk alle tilgjengelige rom: hovedsaler, blackbox, foaje og lydstudio. Gjennom 3 uker har arbeidet pågått med å montere kunstverk og å bygge opp installasjoner i utstillingssalene og med å sluttføre en langvarig prosess, fra kunstnerens første ideer til et slikt storslått resultat. Utstillingen er et resultat av flere års arbeid og den fyller senteret på en oppløftende måte. Publikum vil få litt «wow»-faktor i møte med denne kunsten. Hilde Skancke Pedersen er ikke redd med å gi seg i kast med store formater og tidkrevende arbeid.

Kunstverkene i utstillingen er mangefasettert, og her møter vi arkitektonisk installasjon, video, materialbilder, tekstilarbeid og maleri. Utforskingene av materialene er slående – de bærer preg av levd liv, noe er funnet og samlet på, annet er gjenbruk fra tidligere scenografiske arbeider, men gjennom sammensetningene utvisket dets tidligere funksjoner.

Når publikum entrer sal A må de gå igjennom en stor arkitektonisk form bygd av tre, tauverk og tekstil, denne er gitt tittel Čiehká – Skjul – Shelter. Et annet hovedverk i utstillingen er et 7,50 meter langt tekstil arbeid med tittel Bassi várri – Hellig fjell –  Sacred mountain. I neste sal følger en større installasjon med en serie gouacher med tittel Áhkkut, som er inspirert av og en hyllest til kvinner hun har observert i hjembygda Kautokeino.

 

KUNSTNEREN

Hilde Skancke Pedersen er født i Hammerfest og bor i Kautokeino i Finnmark, Norge.

Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og ved Forfatterstudiet 1 og 2 ved Universitetet i Tromsø.

Hennes hovedfokus er på visuell kunst inkludert kunstfilm, men hun arbeider også med scenetekst og poesi, og som scenograf og kostymedesigner for teater og dans. i arbeidet med verk innen alle disse sjangrene er hun påvirket av livet i Finnmark og det øvrige Sápmi. Kulturen, naturen, klimaet og omgivelsene her og i andre områder hun har besøkt, nedfeller seg som ideer og impulser inn i de enkelte verk.

Hilde arbeider ofte sjangeroverskridende i spenningsfeltet mellom billedkunst og scenekunst, noe som resulterer i ulike uttrykk innen sjangeren performance. Som billedkunstner regnes hennes tosidige verk til plenumsal og foajé i Sametinget i Norge som hennes hovedverk. Hun har hatt en rekke soloutstillinger, og har deltatt på mange gruppeutstillinger i inn- og utland. Som kurator har hun arbeidet med kunst til utstillinger, til offentlige rom og museer.

Hun er politisk og fagpolitisk engasjert, og har hatt mange verv i samiske og norske kunstnerorganisasjoner.

Hilde har blant annet stilt ut ved Modena Museet i Sverige og på kunstmuseet i Murmansk. Hun har deltatt i performancegrupper i Göteborg, Sverige og i Kautokeino, og har vist en solo-performance i New York.