Markanvänding

Utstillere: Tomas Colbengtson, Lena Stenberg, Eva Nutti, Liselotte Wajstedt, Oskar Östergren.

Markanvänding viser verk av 5 svenske kunstnere og filmskapere fra områdene som er  berørt av de nye gruveetableringer i Sverige.

 

Selve skogsavvirkning og vannkraft har forårsaket permanente historiske inngrep i naturen og påvirket livet til innbyggerne i de berørte områdene. Utstilingen er en kunstnerisk kommentar på arealbruk. De har valgt å skildre det kunstnerisk på ulike personlige måter i film, foto, og fotografiske trykkbilder på objekt og glass. Kunstnerne vil formidle den aktuelle handling og spørsmål om arealbruk. Hvordan utnyttelse av våre naturrikdommer fortsetter. Om at det er viktig å bevare naturresurser, for at bærekraftige og langvarige næringer har mulighet til å overleve. Som reindriftsnæringen, turisme og andre bedrifter der en eksisterende natur er viktig.

De vil at andre skal forstå hva som skjer i Nord Sveriges innland. En utbygging av den internasjonale gruveindustrien, som nå sprer seg til nabolandene. Og det er nå på dagsorden i alle de nordlige delene av Skandinavia.

Utstillingen viser hvordan folk kjemper for retten til å leve her uten gruvedrift og utnyttelse av naturen. Hvordan den ønsker å hindre at vår natur blir fullstendig ødelagt over lengre tid, kanskje ugjenkallelig. Hvordan landet har blitt utnyttet historisk. Hvordan det har forandret folks liv, og hvordan det snart kan være bare minner.

Kunstprosjektet Markanvänding er produsert av Konsentrat Kunstsenter i Kiruna. Prosjekt startet i Jokkmokk på vintermarkedet i februar 2013, med en kombinert utstilling og workshop på Ájtte Fjäll och Same museum.

Der vistes det kunstverk som deltakende kunstnere jobber med eller har gjort før, som går under temaet Markanvänding. De inviterte også foreninger og organisasjoner som uttaler seg om den nye gruvedrift og som informerte om den nåværende situasjonen for to nåværende gruvedrift prosjekter Rönnbäck Birch Water Valley og i Jokkmokk. Markanvänding kunstprosjekt er et forprosjekt for et stort EU-prosjekt.

 

I anledning utstillingen Markanvänding viser vi også filmen Retten til vann og land av Geir Tore Holm

Geir Tore Holms, Retten til vann og land er en kroppsliggjøring av økonomi og samfunnsforhold. Filmen er basert på intervjuer med aktører som er berørt av og har oppfatninger om Finnmarksloven; forvaltere, jurister, politikere, historikere, aktivister, kunstnere og brukere. De ulike stemmene er lagt i én persons munn – i arbeid i vedskogen. Tradisjonell, lokal kunnskap møter formalisert rettighetsoppfatning og offentlig regulering av bruken av landet og vannet.

 

Utstillingen er støttet av:

Kulturstjutsen Umeå Kultur
Jokkmokk Ajtte Fjäll och Same museum
Norrbotten Museum.