Silence – Jaskes eatnamat

Utstiller: Marja Helander.

I utställningen «Silence – Jaskes eatnamat» (Tyst land), fortsätter Marja Helander sitt utforskande av Sápmis, Nordkalottens och Fennoskandias industriella och postkoloniala landskap. Flera estetiska traditioner och konstnärliga uttryckssätt samverkar i hennes fängslande och uppseendeväckande fotografier och videoverk.

 

Helanders senaste projekt Silence – Jaskes eatnamat bibehåller ett motiviskt fokus på Nordkalottens landskap, särskilt genom att söka spåra industrialiseringens konsekvenser, i synnerhet påverkan från gruv- och vattenkraftindustrin, för land och mark och dessas historiska, nuvarande tillstånd och framtidsutsikter. Silence är ett existentiellt, socialt och politiskt porträtt av det nordliga rummet, av landskapet i norr, åstadkommet med Helanders stämmingsmättade färgfoton och allegoriska videoarbeten.

Även om det i grunden ofta finns ett angeläget dokumentärt och realistiskt drag i Helanders fotografier, använder hon sig skickligt av flera estetiska och konstnärliga praktiker i syfte att precisera och fördjupa både innehåll och form. Helander brukar skickligt och nyanserat romantikens uttrycksformer i relation till just landskapsgenren, när hon kombinerar det sublimas bävan och fruktan med tillstånd som det ödsliga, det övergivna, det bortglömda eller det gåtfulla. Konstnären själv säger: “Jag ville att det skulle finnas inslag av något mystiskt, även om inte varje vy eller scen kan sägas vara vacker i konventionell bemärkelse.” Andra bilder jonglerar med frånvaro och närvaro (en fotografins paradgren), då ljus eller fysiska hinder maskerar, distanserar, eller till och med alienerar betraktare från det faktiska motivet. Eller det genomträngande nattliga ljus, karakteristiskt för ett flertal fotografier, som åkallar en känsla av tomhet, av inaktivitet, av ett slags förödande förförisk förväntan. Dessutom, likt kontrapunktiska bilder till de boreala landskapen med industri, gruvor och vattenkraftverk, nedsmutsning och erosion, fotograferar Helander urbana miljöer, som t.ex. just nattliga scenarios från sin hemstad Helsingfors, som exempel på konsumtionens landskap och skäl och orsak till exploateringen av naturresurserna. Också här omdirigeras framställningar av det faktiska fysiska landskapet till att bli visualiseringar av mentala rum, där sinnestillstånd ympas in i och på bilden.

Helanders video verk, där konstnären själv ofta uppträder framför kameran, adderar både känslomässiga och erfarenhetsmässiga dimensioner. Här finns det försåtligt meningslösa i Trambo, där en gestalt drar, stannar upp för att hoppa en liten stund, och sen fortsätter att släpa en stor trampolin över snön i ett vidsträckt ödsligt vinterlandskap. Eller den både allvarligt rituella och ironiska Dolastallat där videons persona delar en färsk kopp kaffe med en uppstoppad björn, den samiska kulturens heligaste djur, i vad som synes vara en ruin från en nedlagd industri. Eller hyllningen av tidens gång, naturens överlevnad och kamp, och faderns herbarium i The Flowers of the Kola Peninsula (Kolahalvöns blommor).

 

Marja Helander lever och verkar i Helsingfors, Finland. Hon har en Master i fotografi från Alvar Aalto Universitetet. Hon arbetar främst med fotografi och video, där centrala teman i hennes konsnärskap är Sapmis landskap, det nordliga rummet, och föreställningar om identitet i relation till samiska och västerländsk kultur, genus och ursprung. Marja Helander har deltagit i separat- och grupputställningar internationellt – i bl.a. Kanada, Tyskland och de skandinaviska länderna sedan sent 1990-tal. Hennes konstverk återfinns i många offentliga samlingar i Skandinavien.

 

Kurator: Jan-Erik Lundström.