IOMAKA

Utstillere: Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas.

IOMAKA består av Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas (begge f.1976). Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas har samarbeidet om utstillinger siden 2010, mottatt arbeidsstipend, og prosjektstøtte fra kulturrådet ved flere anledninger. De har blitt offentlig innkjøpt, og har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og utlandet både individuelt og som duo.

 

IOMAKA jobber med blant annet objekter og rominstallasjon. De bearbeider og iscenesetter materialer og gjenstander med utgangspunkt i det tematiske, taktile og assosiative potensiale. De jobber individuelt med hver sine arbeider, men tar utgangspunkt i en felles tematikk.

Arbeidene som skal presenteres på Samisk Senter for samtidskunst tar for seg betraktninger over begrepene levninger og avtrykk. Det handler om historiefortelling; å skape opplevelser av å gjenkjenne noe, som en erindring, en lagret erfaring. De jakter på det tvetydige som følelsen av noe vakkert og samtidig ubehagelig.

 

Ingrunn O. Myrland modellerer med bl.a. farging og søm for å oppnå spennende flater og tredimensjonale uttrykk i små og store format. I noen innrammede verk møter publikum små landskap hvor overflatene er skrelt bort lagvis som sårflater, med referanser både til hudoverflater og topografiske kart. Med den tekstile rominstallasjonen ”Inn under huden” visualiseres en drakamp mellom indre og ytre krefter. Noen overdimensjonerte hemper holder sammen tre tekstiler i sprik og spenn fra en vegg til en annen.

Ann Kristin Aas sine arbeider er ofte basert på naturmaterialer og gjenstander som hun finner, og i det visuelle uttrykket forsøker hun å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur. Aas er opptatt av forgjengelighet og det sanselige potensialet i materialene. Materialene bærer sin historie med seg, men ved å plassere de i nye og uventede sammenhenger skjer det noe i opplevelsen av dem. Ett av prosjektene som hun skal vise på Samisk senter for samtidskunst er stedspesifikt. Her vil hun hente inn materialer/gjenstander fra rundt omkring i Karasjok, og disse vil bearbeides, organiseres, og presenteres som en samling hvor fortid møter nåtid. Installasjonen vil være bygd opp av flere små komposisjoner.

 

Hjemmeside:

Ingrunn O. Myland

Ann Kristin Aas