MEMORY

Utstiller: Inger Blix Kvammen.

Separat utstilling av Inger Blix Kvammen. Poesiperformance under åpningen av Synnøve Persen og Roger Ludvigsen.

Inger Blix Kvammens arbeider omhandler temaene migrasjon og kulturell utveksling på tvers av landegrenser, og særlig i sammenheng med urfolkskulturer over hele Barentsregionen. De tre prosjektene i denne utstillingen er et resultat av reiser til Nord- Vest Russland,- til nennets Autonome Ukrug, og reiser til Sør-Kaukasus,- til byer og landsbyer i grenseområdet mellom Tyrkia og Armenia.

 

Historiene i MEMORY prosjektene handler i hovedsak om urfolkskulturer, om møter mellom ulike kulturer og om migrasjoner og kulturutveksling over grenser. Inntrykkene omsatt i objekter og fotografi utmerker seg ved å være sterkere og mer livaktige enn bare gjengivelser eller avbildninger av det daglige liv og hverdagskulturen i ulike typer samfunn, og er resultat av så vel det kjølige intellekts refleksjon som av sanser og følelser. Hvert enkelt verk gjengir inntrykk som danner sammensatte historier. Det er summen av store og små hendelser, opplevelser og møter som etablerer en kognitiv bro mellom kunst og samfunn, der hverdagskunnskapen blir en viktig del av utstillingens didaktikk og innhold, hvor man kan bli i stand til å stille de store og eksistensielle spørsmålene: «Hvem er jeg?» «Hvorfor er jeg den jeg er?» «Hvor kommer jeg fra?» og «Hvor går jeg hen?».

Kvammen har utviklet en unik metode for å bruke tekstile teknikker som strikking, hekling og brodering i metall som konseptuelt kombinerer dekorative former som halssmykker eller armbånd med fortellinger og symbolske elementer. Form, grunnmateriale, den håndverksmessige og konseptuelle utførelsen, og ved kombinasjon og innlemmelse av ulike materialer og fotografi, formidler inntrykk fra møter med folk og kultur. Noen av verkene har tekster som blir en viktig del av historiefortellingen,- som fragmenter fra eller dokumentasjon av levde liv.

 

Inger Blix Kvammen er en av grunnleggerne av og produsent på det kulturelle produksjonsselskapet Pikene på broen i Kirkenes.  Hun har mottat flere stipender fra blandt andre Norsk Kulturråd, Samisk Kunstnerforbund og Finnmark Fylkeskommune, og er innkjøpt av Sametinget, Nordnorsk Kunstmuseum, Norsk kulturråd og andre offentlige instanser og private.