Formidling av prosjektet Fápmu fra Samisk kunstnerforbund

20.01.2024 13:00

Styreleder i Samisk kunstnerforbund Lene E. Westerås og medlem av Samisk kunstnerforbund Hilde Skancke Pedersen, forteller om kunstprosjektet Fápmu og viser bilder fra utstillingen med samme navn og enkelte originalverk som var med i utstillingen.

Utstillingen Fápmu ble vist i Alta kunstforening høsten 2023. 49 kunstnere som alle er medlemmer i Samisk kunstnerforbund, presenterte verk der de søkte inspirasjon i sine forfedres styrke, samtidig som de så mot fremtiden. «Hvilke tanker, følelser og bilder assosieres med begrepet Fápmu/Styrke?» var oppgaven kunstnerne fikk i innbydelsen til prosjektet. Kunstnerne som deltok i utstillingen ga en variert og bred tolkning av begrepet gjennom sine utstilte verk. Westerås og Skancke Pedersen var kuratorer i prosjektet og vil her by på en vandring i utstillingens kjerne samt utfordringer underveis. Flere av verkene er nå på SDG og vil kunne tas i nærmere øyesyn under og etter foredraget.

Ved åpningen av utstillingen i Alta sa politisk rådgiver i Sametinget Anne Henriette Nilut at «samisk kunst og samiske kunstnere har oppnådd enormt mye siden opprettelsen av Samisk kunstnerforbund, spesielt når det kommer til synlighet. Det er betegnende at mye samisk kunst er mer anerkjent og utstilt i utlandet enn den er i nasjonale institusjoner. Samtidig vet vi at det fremdeles er mange utfordringer på veien til å danne trygge og forutsigbare rammer for at samiske kunstnere kan utøve sin kunst. Som en del av det kommende forsoningsarbeidet foreslår Sannhets- og forsoningskommisjonen blant annet å styrke de samiske kunstnerorganisasjonene, noe Sametinget støtter fullt ut.
Fápmu er en sterk utstilling laget av sterke kunstnere med sterke budskap, og som viser oss styrken av fellesskap og det å stå sammen».

SDG inviterer til en hyggelig stund med samtaler om kunst og lett servering.

Tid: Ca 1 time