Erindring: Når former og skygger taler

Utstillingen viser de nyeste kunstverkene av Tomas Colbengtson, laget i perioden 2018-2022. Colbengtson arbeider med temaene erindring og kolonihistorie innenfor den samiske regionen. Ved å sammensette ulike materialiteter som grafikk, glass og installasjon, går det visuelle uttrykket inn i dialog med utstillingens rom og tidslinjen innen hans forskningsmaterialet. Kunstverkene omhandler språk- og religionsforbud og kulturell undertrykkelse i samisk område, og rasebiologisk forskning, utført ved Uppsala universitet. Den besøkende kan fordype seg i dette materialet ved å gå inn i biblioteket, som er en integrert del av installasjonen.

Arkivmaterialet i hans verker er parallelt med hans personlige historiefortelling, og skaper den stedsspesifikke installasjonen ved Samisk senter for samtidskunst. Denne installasjonen utfolder minnene fra kunstnerens barndom, natur og kultur fra Sami samfunnets fortid og nåtidens lag av sosiokulturelle palimpsest i den samiske regionen.

Tomas Colbengtson er født i 1957 i Tärnaby, Sverige. Han ble utdannet ved Idun Lovén kunstskole (1984-1986); Konstfack (MFA) (1986-1991) og Akademiet Valand (1995 – 1996). Han har jobbet som kunstner siden 1991 og er grunnleggeren av Sápmi salasta residensen. Mer informasjon om kunstneren: www.colbengtson.com

Kunstner: Thomas Colbengtson
Kurator: Marija Griniuk

Pressekonferanse 22.09.2022 kl. 12.00
Åpningsutstilling 22.09. 2022 kl. 19:00