All the Ones that Speak the Language Minus 30

Utstiller: Elina Juopperi.

Elina Juopperi viser installasjonen All the Ones that Speak the Language Minus 30, et minnesarbeid og en anerkjennelse til det inarisamiske språket.

Ca 300 nålevende personer behersker inarisamisk, en kvantitet mennesker som plasserer dette språket som ett av mange språk i verden som kanskje ikke overlever mange flere generasjoner. Elina Juopperis prosjekt, All the Ones that Speak the Language Minus 30, har som formål til så langt som mulig å dokumentere og presentere det inarisamiske språkets nåværende livsvilkår.

 

Installasjonen All the Ones that Speak the Language Minus 30 består av 245 fotografier der Juopperi har fotografert nesten alle nå levende mennesker som snakker inarisamisk. 30 personer, identifiserte som inarisamiske, nektet å bli fotografert til prosjektet eller ble ikke funnet. Også opptak og intervjuer som Juopperi har gjort på forskjellige steder i Inari inkluderes i installasjonen.

Inarisamisk er et samisk språk som tilhører den finsk-ugriske språkfamilien, som i sin tur er en del av den uralske språkstammen. Inarisamisk snakkes imidlertid bare i Inari kommune i Finland. Det er i dag det mest truede av de samiske språk, blant annet på grunn av at inarisamiske familier tidligere en andre samiske grupper gikk over til å snakke finsk. Språket er bare brukt i Finland, og de som behersker språket kan også finsk.

Språk er grunnlaget for kultur og identitet. Om ett språk forsvinner så forsvinner også en kultur, en menneskelig livsform. Hvordan skal de som snakker inarisamisk klare å overføre morsmålet sitt til neste generasjon?

 

Parallelt med «All the Ones that Speak the Language Minus 30″ presenteres arbeid av Andreas Gedin «Chinese Whispers».