Duodji i fokus: horn & bein

UTSTILLINGEN: Duodji i fokus: horn & bein!

Utstillingen viser et utvalg av duodji og dáiddaduodji (samisk håndverk og kunsthåndverk) fra samlingen ved RiddoDuottarMuseat-Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk kunstmagasin.


 

KUNSTEN

Samlingene til RiddoDuottarMuseat-Samisk Kunstmagasin består i verk av ulike materialer og teknikker, og viser i sin helhet et særegent samisk utrykk. Til denne utstillingen er utgangspunkt materialene horn og bein, materialer som har en sentral plass i det samiske håndverket duodji. Her vises verker med tradisjonell samisk form og ornamentikk, og verker som ikke direkte gjenkjennes som samiske, men er laget av samiske håndverkere og kunstnere.

Reinhorn brukes ofte som eneste bestanddel til selve kunstverket, men også i kombinasjon med bl.a. tre eller sølv. De mest kvalitetsrike gevirene en kan bruke i duodjiproduksjonen er geviret fra hannreinen, og det er delene av geviret nærmest basen til geviret som er den mest nyttige til håndverket. Geviret formes av foret og det ‘sosiale livet’ til reinen og påvirkes av reinens kroppslige helse. Et beinete gevir er sterkt, og det er lettere å gravere på og å bøye. Det er viktig å velge det riktige geviret. Overflødige deler av geviret skal ikke kastes, men tas vare på til senere bruk. En sparsom og gjennomtenkt bruk av geviret er et vesentlig aspekt ved duojárens arbeid.

Det er også strenge regler for hvordan man kan jobbe med dekorativ utforming av verkene. Tradisjonelle mønstre fra forskjellige områder skal ikke benyttes i samme verk. Men det er fremdeles tillatt å eksperimentere innenfor sitt eget området slik at man får utviklet en egen stil eller uttrykk.

 

KUNSTNERE

Jon Ole Andersen, Mihku Biehtár / Petteri Laiti, Fredrik Prost, Sune Enoksson, Arne Joma, Per Isak Juuso, Per-Stefan Idivuoma, Johan Rist, Martin Kuorak, Nils-Johan Labba, Lars Erik Marsja, Per Aira, Olavi Sakari Saijets, Stig Berqvist, Per N. Blind, Nils Jonas Persson, Jonathan Suorra, Folke Fjällström, Aslaug Juliussen, Olof Svonni, Lars Pirak, Sven Åke Risfjell, Thomas Magnusson, Thomas Marainen, Ronald Senungetuk

Utstillingen er del av et samarbeidsprosjekt Samisk pedagogisk metode for kunst- og kulturformidling 2019 – 2021  mellom Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst og RDM-Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin. Prosjektet tar for seg formidlingen av utstillingene i et samisk perspektiv bestående av kunst fra samlinge ved RDM-Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin.

 

Foto: Folke Fjällström, Uten tittel.  Prod. 80-tallet.  

Fotograf: Kjell Ove Storvik.