SDG utlyser Iver Jåks Gjestekunstner Program / Artist In Residency Program

Det internasjonale gjestekunstnerprogrammet, oppkalt etter den avdøde samiske kunstneren Iver Jåks, tilbyr et opptil to måneders opphold i Karasjok, Norge. Bolig, atelier og et stipend som dekker kost og reise er inkludert i programmet.

Plantegning

 

Vennligst send søknad, CV og digital portfolio (max 50 Mb) til samidaiddaguovddas@gmail.com

1. Iver Jåks Residency Program kan søkes av profesjonelle billedkunstnere.

2. Iver Jåks Residency Program omfatter en sammenhengende residensperiode i Karasjok på opp til to måneder (minimum en måned).

3. Iver Jåks Residency Program innbefatter reisekostnader, overnatting, atelier og 800 euro pr. mnd.

4. Søknaden skal inneholde følgebrev, curriculum vitae samt en digital portefolio (max 50 Mb). Søknader mottas kun digitalt.

5. Kunstnerisk kvalitet og motivasjon for oppholdet utgjør tildelingsskriteriet. Valg av kunstner er endelig og kan ikke påklages.

6. Samisk Senter for Samtidskunst administrerer residensprogrammet og er vertskap under residensoppholdet.

7. Kombinert leilighet og atelier i Karasjok fungerer som bosted og arbeidsplass for residenskunstneren.

8. En kontrakt mellom residenskunstner og Samisk Senter for Samtidskunst regulerer vilkårene for residensoppholdet.

I 2017 vil SDG utlyse arbeidsopphold i regi av programmet i tilrettelagte lokaler ved Sámi Dáiddaguovddáš.