Áigemátki – Tidsreise

Høstsesongen på SDG starter med en stor gruppeutstilling med 20 kunstnere produsert av Samisk kunstnerforbund (SDS). Det er en utstilling som viser allsidighet, slagkraft og vitalitet fra et kresent utvalg avkunstnere fra ulike deler av Sápmi.

 

I forbindelse med det samiske 100-års jubileet i 2017 valgte Samisk kunstnerforbund (SDS) å produsere en juryert utstilling med kunstverk fra 21 kunstnere i utstillingen
ÁIGEMÁTKI – TIDSREISE – TIME TRAVEL. Utstillingen hadde sin første visning under jubileumsuken i Trondheim (Tråante 2017) og var del av et omfattende kunst- og kulturprogram som var synlig i hele byen.

Kunstnere er: Victoria Andersson, Tomas Colbengtson, Monica Edmondson, Bente Geving, Annelise Josefsen, Per Isak Juuso, Inger Blix Kvammen, Britta Marakatt Labba, Mathis Nango, Hege Annestad Nilsen, Hilde Skancke Pedersen, Synnøve Persen, Outi Pieski, Gjert Rognli, Máret Ánne Sara, Odd Marakatt Sivertsen, Lena Stenberg, Anders Sunna, Liselotte Wajstedt og Eva Delving Wiklund.

I utstillingen møter publikum objekt, skulptur, maleri, grafikk, tekstilkunst, kunstfilm og andre uttrykk. Utstillingen i Karasjok vises nærmest uendret fra Trondheim, kun en kunstner utgår. Utstillingsperioden er fra 6. september til 28. oktober.

 

Samisk kunstnerforbund (SDS)  ble dannet i 1979, og har som oppgave og målsetting å organisere medlemmer fra fire land: samiske billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Norge, Sverige, Finland og Russland. SDS jobber bl.a. aktivt for å bedre vilkårene for kunstnerne, og for at medlemmenes kunst skal formidles og bli vist. Medlemmene i SDS har en variert praksis og flere jobber tverrfaglig. De holder et høyt nivå, noe som er naturlig siden de fleste av medlemmene har lang kunstutdannelse fra kunstakademier, høgskoler og universiteter.

SDS har blant annet stått i spissen for å få opprettet både visningsstedet Sámi Dáiddaguovddáš (SDG)/Samisk senter for Samtidskunst og Kunstskolen i Karasjok, samt å få etablert stipender og andre støtteordninger. I tillegg til å være kunstnere er flere av medlemmene aktive som kunstlærere og kunstformidlere og aktive i samfunnsdebatten for øvrig.

 

I utstillingskatalogen skriver Hilde Skancke Pedersen blant annet:
“Samisk visuell kunst har ofte et sterkt politisk innhold, og har hatt det siden 1970-tallet. De koloniale og postkoloniale erfaringer den samiske befolkningen har i bagasjen, ligner mer på erfaringer mennesker bærer på i de områder av verden der menneskene lever i større utsatthet enn vi tilsynelatende gjør”.

 

“Politisk tematikk preger i høy grad også dagens samiske visuelle kunst. Denne kunsten ser ikke ut til å framstå som påtatt politisk korrekt, men springer ut fra en dypfølt nødvendighet, en omsorg for individets og kulturens overlevelse. Det kunstneriske uttrykket er likevel i liten grad preget av tradisjonell kultur, og i de tilfellene der kunstneren anvender tradisjonelle impulser skjer dette på bevisste og ofte subtile måter. Som eksempel refererer to verk i utstillingen til tresnittet ”Ganda ja nieida” av den samiske kunstneren John Savio (1902 – 1938). Hege Annestad Nilsen lar sine modeller inspireres av dette arbeidet i sin fotoserie ”I Savios fotspor”, og Anders Sunna siterer fra samme arbeid i maleriet ”Colonialism Inc.”

 

«Den samiske politiske billedkunsten har som nevnt overføringsverdi til kulturer og samfunnsforhold verden over. Ødeleggende inngrep overfor urfolkskultur og natur skader miljø og leveforhold, og svekker muligheten for mange kulturers overlevelse. Det samme gjør mangelen på virkelig demokrati og grunnleggende menneskelige rettigheter.»

 

«Utstillingen ÁIGEMÁTKI – TIDSREISE – TIME TRAVEL insisterer på at politisk kunst ikke skal representere verden, men handle i den”. 

 

Hele teksten til Hilde Skancke Pedersen (billedkunstner/kurator og prosjektleder for ÁIGEMÁTKI), kan leses i utstillingskatalogen, som er til salgs hos SDG.  Katalogen har i tillegg forord av Aili Keskitalo (sametingspolitiker) og Hege Annestad Nilsen (tidligere styreleder i SDS) og et essay av Jan-Erik Lundström (tidligere direktør av SDG).