Sjøsamiske Metaforer/e – performance lørdag 27/1 kl. 16:00

Marita Isobel Solberg Laponis Metaphoris de Mara/E (Sjøsamiske Metaforer/E) er en del av utstillingen Vis Farge: Stå imot, Stå opp, Støtt. Den vises i Karasjok perioden 9.desember 2017 til 11. februar i år.

Jeg har tatt utgangspunkt i historie, nåtid og området jeg kommer fra. I møter med mennesker og nye steder lager jeg egne bilder og/eller metaforer.

Nye ritualer for tiden vi lever i.

Marita Isobel Solberg

Utstillingen Vis Farge: Stå imot, Stå opp, Støtt er SDG’s bidrag til hundreårsjubileet av det første samiske landsmøtet i 1917. Vis farge vistes først i Trondheim, senere i Tromsø, for nå å være i Karasjok. Prosjektet er nomadisk og foranderlig, med en ny sammensetning hver gang. På SDG kommer utstillinger og installasjoner til å sameksistere med opplesninger, performancer, presentasjoner og maleriaksjoner utendørs.

Marita Isobel Solberg arbeider i grenselandet mellom kunst, liv og vitenskap, med hovedfokus på lyd, performance og installasjoner. Hennes oppvekst fra Manndalen – en dal i Nord-Troms hvor den sjøsamiske arven er sterk – har på mange måter innvirkning på hennes kunstneriske arbeid. Solbergs kunstnerskap preges først og fremst av en performance kunst der det rettfremme og oppriktige personlige uttrykket, rusker opp og tar publikum med storm. Erfaringer som same, kvinne og menneske smelter sammen i hennes eksplosive og ekspressive kunst.