Show Me Colour: Resist, Stand Up, Advocate

Vis farge: Stå imot, Stå opp, Støtt

Tråante 2017, 5 Februar – 12 Februar, Trondheim

 

Show Me Colour/Vis farge er en serie med hendelser og installasjoner med grunnlag i samisk samtidskunst og kulturformer. I møtet mellom kunstnerisk uttrykk og politiske tema inneholder prosjektet utstillinger, performances, aksjoner, kunstnersamtale og mer. Rundt ti samiske kunstnere fra forskjellige disipliner deltar. Prosjektet har premiere med aktiviteter under hela jubileumsuken Tråante 2017 i februar i Trondheim.

Show Me Colour tar pulsen på den politisk engasjerte samiske samtidskunsten, i direkte respons til hundreårsjubileet av det første samiske landsmøtet og til dagens politiske spørsmål og utfordringer. Prosjektet inviterer nye verk og bidrag av nå virksomme samiske kunstnere, som med grunnlag i egen kunstneriske praksis tar tak i de mest avgjørende samtidsspørsmål og samtidig utforsker kunstens politiske sprengkraft.

Show Me Colour inkluderer separatutstillinger med både Synnøve Persen og Geir Tore Holm. Synnøve Persens utstilling Who´s Afraid? Gii Ballá? er en serie nye monokrome oljemalinger som aktiverer kunstnerens egne originalforslag til samisk flagg fra 1977, skapt mitt opp i den politiske og kunstneriske selvstendighetskamp som foregikk da. Geir Tore Holm lager en ny meditativ installasjon i møte med naturverdier og miljøtrussel.

 

En ladet performance under rubrikken Sjøsamiske metaforer/Laponis Metaphoris de Mare utføres av Marita Isobel Solberg. Det anonyme kunstners- og aktivistkollektivet Suohpanterror fortsetter sitt dekoloniale prosjekt og bidrar med både performance og nya posters og animasjoner. Maleriaksjon og konsert med kunstner Anders Sunna og musikkartist Sofia Jannok; aksjon med det nystartede prosjektet Sami Girl Gang, samt lyd- og tekstperformance med Geir Tore Holm og Elina Waage Mikalsen. I tillegg rundbordsamtale med bl.a. kunstnerne Sissel M Bergh og Anders Sunna, der den samiske kunstens politiske praktikk og aktuelle virkningsgrad blir ventilert.

Show me Colour produseres av Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med Trøndelag senter for samtidskunst og RAKE Visningsrom. Show Me Colour støttes av Sametinget i Norge, Norsk Kulturråd og Sametinget i Sverige.

 

Se vedlagt programoversikt for aktiviteter i Show Me Colour under jubileumsuken 5.-12. februar.

Se mer inne på Tråante2017, Samtidskunst, Sámi Dáiddaguovddáš og Trønderlag Senter For Samtidskunst .

 

For mer informasjon og pressemateriel, kontakt:

Jan-Erik Lundström, Sámi Dáiddaguovddáš, +47 94138797, +46 72 5188238, janerik.lundstrom@samidaiddaguovddas.no

Martin Palmer,Trøndelag Senter for Samtidskunst + 47 9283918 / +47 73524910, martin@samtidskunst.no

Trygve Ohren, RAKE Visningsrom, + 47 99388725, rake.visningsrom@gmail.com