Top of the World

Utstillere: Monica Edmondson, Lindsay Seers, Outi Pieski, Roger Mullin, Linda Persson, Joar Nango.

Innvielsesutstilling til nye lokaler for SDG. Sámi Dáiddaguovddás flytter til nye og ekspansive lokaler i Suomageaidnu 12, Karasjok.

Innvielsen vil foretas av visepresident Henrik Olsen fra Sametinget og leder for Samisk Kunstnerforbund, Marita Isobel Solberg. Åpningstale ved direktør Hjørdis Kurås. Innvielsesutstillingen Top of the World åpnes av kurator Jan-Erik Lundstrøm, og det vil være innslag av performance og musikk under åpningen.

 

«Top of the World», innvielsesutstillingen av de nye forutsetningen til Sámi Dáiddaguovddás benytter den eksepsjonelle geografiske, kulturelle og eksistensielle posisjonen Karasjok og Sápmi har som sitt utgangspunkt. Seks kunstnere av internasjonalt omfang bidrar med nye kunstverk, eksklusivt skapt for anledningen, som krysser landegrenser, åpner nye utsikter og genererer fremtidige lidenskaper og identiteter.

Tre kunstverk er vert å nevnet som introduksjon eller inspirasjon til Top of the World: Hans Ragnar Mathissen’s kart fra slutten av 1970-tallet/tidlig 1980 som utforsker geografien inkludert kulturgeografi – av Sápmi, Barentsregionen, Nordkalotten – i forhold til omverden, Katarina Pirak’s lille kart i blyant, Sápmi og Isaac Juliens videoinstallasjon True North.
Fullstendig program for åpningen kommer senere.

 

Monica Edmondson’s A Hundred Migratory koreograferer en åndelig reise av utsøkte og delikate glassgjenstander, vel hundre engasjerte og livsglade menneske er involveret, adresserende en fortvilet og neglisjert planet.

Lindsay Seers‘ videoinstallasjon Monocular vever et bemerkelsesverdig narrativ der en reindriftssames sønn, med en spesiell medfødt fysisk/medisinsk tilstand av ulike farger på øynene, og i tillegg, opplevd tapet av språk, kommer til å legemliggjøre eller innlemme dette svært sentrale nøkkelpunktet der kropp og sinn, sjel og materie, ånd og kjød smelter sammen eller skifter plass, uadskillelig fra hverandre.

Outi Pieski’s landskapsverk er ikke representasjoner, men tilkjennegir seg eller utsonderes av naturen, motsetningen av det vestlige natur/kultur skillet kollapser. Pieski, som engasjerer sitt nord fennoskandiske, Sápmi og sirkumpolare landskap, nekter kultur/natur splittelsen og skaper i utfordrende blandinger av materialer verk som eksisterer før de snakker eller artikulerer.

Roger Mullin’s elegante generativ og multimediaverk nærmer seg det samme arktiske og subarktiske landskapet, noe som befester manifestets underliggende strukturer og egenskaper, utvidende dets grammatikk og identitet.

Linda Persson’s vemodige installasjon Nourtabealli (The Nightside) engasjerer den samiske runebommen og legenden om det hvite reinsdyret i et fengslende skygge/dukke teater av historiske fragmenter, historier og identiteter.

Joar Nango løser selve anledningen av innvielsen av et byggverk og utfører et dør-brennings rituale i hyllest til den nye bygningen, reflekterende over de måtene som kulturer navngir, innvier og tar imot sine nye boligkvarter.

 

Takk til:
Finnmark Fylkeskommune
Sametinget i Norge
Karasjok kommune

Linda Persson’s bidrag til utstillingen er også støttet av:
Kulturfonden för Sverige och Finland
Nordic-Baltic Mobility Programme
Konstnärsnämden
Längmanska Kulturfonden