Tool-kit: Curating Indigenous Art

Prosjektet «Tool-kit: Curating indigenous art» undersøker flere perspektiver på å kuratere kunstneriske forskningsprosjekter som involverer urfolkskunstnere. Den 27. november presenterer prosjektet «Tool-kit: Curating indigenous art» to offentlige foredrag.

10.00—Foredrag ved prof. Gunvor Guttorm

Temaet for foredraget er kuraterings -strategier av forskningsprosjekter, som AIDA og AIDA II. Gunvor Guttorm er professor i duodji ved Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino i Norge. Hun har undervist både i grunn- og hovedfag i duodji på samisk høgskolenivå, både praktisk og teoretisk. Teams lenke er tilgjengelig. Språk: Samisk.

https://teams.live.com/meet/9498107907034

14.00—Foredrag ved prof. Melanie Sarantou

Foredraget er tematisert rundt kuratering av forskningsprosjektet Margin to Margin. Prof. Melanie Sarantou har arbeidet med EU-kommisjonens H2020-finansierte prosjekt Acting on the Margin: Art as Social Sculpture (AMASS). Hennes forskning og kunst utforsker begreper om marginalitet, som kan defineres av avsidesliggende beliggenhet og forhold med isolasjon og migrasjon, understreket av geografien til Arktis og sør. Språk: Engelsk.

https://teams.live.com/meet/9441899720859

“…empati innenfor forskningsmiljøer er ikke en gitt, men en pågående prosess. Når den først er dannet, krever den pågående aktiviteter og revisjon av interesser og inneholder de etiske spørsmålene om informert samtykke…” (Sarantou, Akimenko, & Escudeiro, 2018).

Lectures are planned to take place at Sami center for Contemporary Art and via remote connection through Teams.