Tomas Colbengtson — Att synliggöra det osynliggjorda

UTSTILLING: ATT SYNLIGÖRA DET OSYNLIGGORDA!

Utstillingsperiode: 19.09. – 04.10.2020

Sted: Kimen kulturhus, Stjørdal

Utstillingen viser et utvalg av objekter og skulpturer i glass samt bilder.


 

KUNSTNEREN & KUNSTEN

Gjennom kunsten ønsker Colbengtson å uttrykke og løfte fram viktige spørsmål og i tillegg synliggjøre det som er blitt usynliggjort. I nyanser i glasset kan du se bilder fra samisk historie og samtid, og flere gamle fotografier fra det sørsamiske området. Kurator: Kristoffer Dolmen.

Tomas Colbengtson (f. 1957) er sydsame og er oppvokst i en liten bygd ved Björkvattnet, Tärnaby. Han har vokst opp med kampen for et eget språk, religion og selvbestemmelse. Colbengtsons har jobbet som kunstner i vel 30 år. Hans kunst er sterkt basert på minner og opplevelser fra hans oppvekst og dagens situasjon for samer.


 

Utstillingen er tildligere vist:

31.08. – 11.09.2020 Aejlies – Saemien Jarnge Dearnesne, Tärnaby

17.06. – 21.08.2020 Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter, Hattfjelldal

 

Mer om Kimen kulturhus…