Time for Sculpture #3 mixed media

Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst inviterer til den tredje utstillingen i serien Time for Sculpture. Her vil publikum møte kunstverk som kan bidra til å blant annet tenke nytt rundt bruk av hverdagsgjenstander, bruk av materialer, samt å sette objekter eller gjenstander inn i en ny sammenheng – slik at noe nytt og gjerne uventet oppstår. Flere av kunstnere har øye for materialer som man kanskje i første øyekast ikke tenker kan benyttes i kunstverk.

Utstillingen viser tredimensjonale arbeider av 10 kunstnere som jobber lekent og med et friere forhold til materialbruk. Dette inkluderer modeller, objekter av blandet teknikk, objet trouvé (funnet gjenstand). Ulike typer hverdagsmaterialer er tatt i bruk av flere av kunstnerne, bearbeidet eller ubearbeidet. Et annet ledespor å forfølge i utstillingen er begrepet mixed media eller på norsk blandet teknikk, som i prinsippet kan være hva som helst, men beskriver en kunst som ikke kategoriseres innenfor de tradisjonelle mediene som f. eks. maleri eller grafikk.

Alle kunstverkene som inngår i utstillingen tilhører RiddoDuottarMuseat-Samisk kunstmagasin.

Utstillingen følger som den tredje i rekken, der direktør ved Samisk senter for samtidskunst Kristoffer Dolmen er kurator.

– I forbindelse med dette arbeidet har jeg gjennomgått hele samlingen til det samiske kunstmagasinet og virkelig fått innblikk i hvilket mangfold samlingen rommer. Rikt representert i samlingen, er tradisjonelt håndverk og materialbruk, men også nyere kunst fra de ledende samiske samtidskunstnerne i dag slik som Geir Tore Holm, Kristin Tårnesvik og Outi Pieski som alle er representert med arbeider i utstillingen Time for Sculpture #3, sier Dolmen.

Dolmen som kurator, har en spesiell interesse for skulptur og tredimensjonal kunst og har etter å ha jobbet med tre utstillinger denne vinteren fått en sterkere ønske om å jobbe også utendørs med kunst

– Skulptur i landskapet eller der vi ellers ferdes er noe som får kunsten til å bety noe i hverdagen, det ser vi med Aase Texmon Rygh sin skulptur som står i skolegården her i Karasjok, alle som har gått på skolen her, har et forhold til den.

Utstillingen gjennomføres i samarbeid med RDM-Samisk kunstmagasin.

Utstillingsperiode 21.06. – 18.08.2019.

 

DELTAKENDE KUNSTNERE

Utstillingen inkluderer kunstnere som er bosatt i Norge, Sverige og Finland.

 

Tomas Colbengtson er en samisk kunstner født i 1957 i Tärnaby og er i dag basert i Stockholm. Han har sin utdannelse bl.a. fra Konstfack i Stockholm og Valand skolen i Gøteborg. Han tar ofte utgangspunkt i sin egen families historie og sin identitet fra et sørsamisk område i Sverige i sitt kunstneriske arbeid. Han har jobbet lenge med silketrykk på ulike typer av glass og aluminium. Han er veldig aktiv på utstillingsfronten og har flere utstillinger årlig. Han er vel representert i offentlige samlinger i særlig Sverige og Norge. I 2019 utkom en ny bok om hans kunstnerskap.

 

Geir Tore Holm (f. 1966) oppvokst i Manndalen i Kåfjord, men bor og arbeider på gården Ringstad i Skiptvedt (Østfold). Hans kunstneriske praksis er bred og allsidig. Han jobber med video, fotografi, performance og installasjoner. Etter at han avsluttet Kunstakademiet i Trondheim i 1995, har han jobbet bredt innenfor kunstfeltet som kunstner, kurator, produsent, underviser og skribent. I 2018 hadde han sist en separatutstilling ved SDG. I 2015 mottok han den første utdelte Savio-prisen.

 

Svein Flygari Johansen (f. 1959) er fra Alta, hvor han i dag igjen er bosatt. Han har sin utdannelse fra Einar Granum kunstskole, Vestlandets kunstakademi, samt kunstakademiene i Helsinki og København. Siden 1990-tallet har han vært særdeles aktiv på kunstscenen i Norge men en rekke utstillinger, flere utsmykkinger og innkjøp har det også blitt. Han har også være aktiv som kurator og skribent. Han bruker ofte Finnmark og Nordområdene som utgangspunkt for sine kunstneriske prosjekter som ofte har et konseptuelt preg.

 

Annelise Josefsen (f. 1949) er fra sjøsamisk familie i Sæterfjord i Kvalsund kommune og er bosatt i Kokelv. Hun jobber med ulike teknikker både stein og er mer forgjengelige materialer. Hun har særlig markert seg som skulptør med flere offentlige monumenter og utsmykkinger i tillegg til deltakelse i utallige utstillinger. Hennes kunstutdannelse er fra Vestlandets kunstakademi. Hun er i dag aktiv som leder av kunstnerisk for SDG og medlem i Stiftelsen SDGs styre.

 

Iver Jåks (1932-2007) bodde store deler av sitt liv i Karasjok, men hadde fra tidlig 1990-tallet leilighet i Tromsø og ble ved Tromsø Universitet utnevnt til Artist in Residence. Hans karriere var lang og mangfoldig – han er særlig kjent for sine skulpturer i tre og bein og flere utsmykkingsoppdrag (flere av disse befinner seg i Karasjok). Hans utdannelse var bl.a. ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i København. Hans omfattende virke fra hatt stor betydning for det samiske kunstmiljøet.

 

Inger Blix Kvammen (f. 1954) bor og arbeider i Kirkenes. Som kunstner er hun autodidakt, med en akademisk utdanning i bunn. Hun har bl.a. tatt diverse kurs i USA og England som har bidratt til hennes kunstneriske utvikling. Hun er metall- og smykkekunstner, og jobber med tekstile teknikker i metall (veving/hekling). Resultatet kan også ha form som skulpturelle objekter. I de siste årene har hun også benyttet fotografi i sine utstillinger og henter mye av sin inspirasjon fra reiser i Barentsregionen og fra fjernere strøk.

 

Elly Mathilde Novvale Johnsen (1930-2011) vokste opp i Grovfjord i Skånland kommune i Troms. Først gikk hun på Statens håndverk og Kunstindustriskole (1956-1959), deretter Statens Kunstakademi (1959-1963) og avsluttet på Hochschule für Bildende Künste i Dresden (1965-66). Hun opplevde anerkjennelse for sitt arbeid og mottatt flere stipender og hadde fra 1979 Statens garantiinntekt for kunstnere. Hun var opptatt av sin samiske bakgrunn og kom gjerne tilbake nordover.

 

Outi Pieski er en samisk kunstner fra Utsjoki (f. 1973) bor og jobber i Utsjoki og Helsinki. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Helsinki. Hun jobber formalt med maleri, collage og installasjon. I Karasjok vil alle som besøker Sametinget kunne se hennes tekstile takinstallasjon. I 2018 har hun hatt to store utstillinger Finland ved EMMA – Espoo museum for moderne kunst og ved Kunstmuseet i Oulu. Ved årets Veneziabiennale er hun en sentral kunstner i den finske paviljongen. Hun vil ha en utstilling ved SDG høsten 2019.

 

Katarina Larsdotter Pirak Sikku (f. 1965) er en samisk kunstner som jobber allsidig med bl.a. maleri, tegning, grafikk, fotografi, tekst og installasjon. Hun er datter til kunstneren Lars Pirak og vokste opp i Jokkmokk. Hun er utdannet Gerleborgskolen i Bohuslän og ved Kunsthøgskolen i Umeå og er i dag ansatt som kunstnerisk leder ved Centrum för genusvetenskap ved Uppsala Universitet. Hun har i sitt kunstnerskap bl.a. vært opptatt av de rasebiologiske undersøkelsene av samer som ble gjort på begynnelsen av 1900-tallet.

 

Kristin Tårnesvik (f. 1964) er opprinnelig fra Kåfjord i Troms, men har bodd og arbeidet i Bergen siden 1999. Hun har hovedfag i fotografi fra avdeling for spesialisert kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2004. Utgangspunkt for hennes kunstneriske arbeid var fotografiet, men i dag jobber hun like gjerne med tegning, maleri, grafikk og tekst. Tårnesvik har vist sine arbeider i en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger, samt hatt flere offentlige utsmykningsoppdrag. Hun er for tiden bosatt på Lillehammer hvor hun har et 1-årig arbeidsopphold i kunstnerboligen etter Jakob Weidemann.