Time for sculpture #1 – Muoras – árdnan på Alta Museum

Alta museum i perioden 03.06. – 10.10.2021

OBS! Visningsperioden er forlenget!

Utstillingen er den første i en serie på tre utstillinger som undersøker skulptur og tredimensjonal kunst, der hver utstilling har ulik fokus. Utstillingen ble første gang vist vinteren 2019 hos oss og er senere vist i Varangerbotn og Hammerfest. Utstillingen har blitt godt mottatt av publikum, noe vi håper også vil skje i Alta museum.

 

Tre, er en av de tradisjonelle materialene i Sápmi og har en særlig betydning innen skulptur og duodji. Iver Jåks har en særlig betydning i denne sammenhengen, som en betydelig kunstner, men også som inspirator for etterkommende generasjoner av kunstnere.  Denne utstillingen er den første i serien som undersøker hvordan samiske kunstnere jobber med 3 dimensjonale arbeider, objekt, skulptur og installasjon, og hvor de benytter ulike materialer. Utstillingene baserer seg på innlån fra RiddoDuottarMuseat Samisk kunstmagasin i Karasjok.

 

Kunstnere i utstillingen
Jon Ole Andersen, Folke Fjällström, Aage Gaup, Annelise Josefsen, Per Isak Juuso, Iver Jåks, Håvard Larsen, Max Lundström, Randi Marainen, Margrethe Pettersen, Maj-Lis Skaltje og Ingunn Utsi. Disse er med sine respektive unike kunstneriske virke, viktige stemmer på den samiske kunstscenen. De er bosatt i ulike deler av Sápmi, både på svensk og norsk side og har alle omfattende aktivitet å vise til.

 

Å vise utstillinger i samarbeid med visningssteder i Nordland og Troms-Finnmark er en prioritert oppgave for Samisk senter for samtidskunst, slik at utstillinger med samiske kunstnere når ut til et større publikum i landsdelen.

 

Samisk senter for samtidskunst og RiddoDuottarMuseat avdeling Samisk kunstmagasin har siden 2019 hatt et aktivt samarbeid gjennom prosjektet Samisk pedagogisk metode for kunst- og kulturformidling 2019 – 2021 , støttet av Norsk Kulturråd. Prosjektet involverer formidling og visning av kunst fra samlingene ved Samisk kunstmagasin. Samlingen er bygd opp over mange år og årlig gjøres innkjøp i regi av Sametingets innkjøpskomité.

 

Samisk kunst befinner seg nå i en interessant posisjon. Flere større utstillinger, de siste årene, i og utenfor Norden har vist kvaliteten og mangfoldet av kunstnerne med tilknytning til Sápmi. I Alta var det en større manifestasjon i november 2019, men egen samisk kunstfestival. Utstillingen «Time for Sculpture I» følger opp denne satsningen i Alta museum på en fin måte, der samisk kunst har en naturlig plass i programmet for skiftende utstillinger.

 

Foto: Laila Labba, Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst.