Tilbud: skoleformidling – skinn og pels

I forbindelse Rose-Marie Huuva utstilling 13.11.-06.02.22 hos oss, vil vi invitere elevgrupper til formidlingsopplegg i ukene 47-49.
Målgruppe: grunnskole trinn 8-10 og videregående skole

Mer informasjon kommer…

 

Foto: Rose-Marie Huuva, Djon, 1987/88. Skulptur. Tre, sisti, pels. Fotograf: Tor Egil Rasmussen/Rasmussen Media.