Tilbud: skoleformidling – skinn og pels

I forbindelse Rose-Marie Huuva utstilling JURDDAŠ i perioden 13.11.-06.02.22  og utstillingen Náhkkeduojit ja dáidda ved RDM-SVD, inviterer vi elevgrupper til formidlingsopplegg i ukene 47-49.
Målgruppe: grunnskole trinn 8-10 og videregående skole.

Formidlingstilbudet må dessverre utstettes inntil videre p.g.a. koronasituasjonen i Kárášjohka.

 

Foto: Rose-Marie Huuva, Djon, 1987/88. Skulptur. Tre, sisti, pels. Fotograf: Tor Egil Rasmussen/Rasmussen Media.