Gollegiisá / Skattekiste / Treasure chest

UTSTILLING: Gollegiisá Skattekiste — Treasure Chest!

50 år med samling av kunst i Karasjok.

I år markeres 50 år for De Samiske Samlinger, RDM/SVD. Museet åpnet i 1972 og har hatt stor betydning lokalt men også regionalt og nasjonalt.


 

JUBILEUMET I 2022

I 2022 markeres museets første 50 år, et jubileum er tid for et tilbakeblikk men også for å se framover. Allerede fra starten i 1972 var kunst del av det som ble kjøpt inn til museet og permanente kunstverk av Iver Jåks er del av det som alltid møter besøkere til museet. Med i utstillingen er også et arbeid av Jåks, ervervet i 1972 av SVD. 

Samisk senter for samtidskunst ønsker å bidra til å markere 50 årsjubileet til SVD. Våre to institusjoner har nære bånd, både faglig men også kunstpolitisk – vi jobber for samme sak – vi skal styrke visning og formidling av samiske kunst og kultur og vi har et felles mål: at kunstsamlingen som RDM/Samisk kunstmagasin, skal få et permanent visningssted i et nytt samisk kunstmuseum.  RDM/Samisk kunstmagasin består av verk eid av SVD, SDS (Arts from the Arctic), overføringer fra Samisk kulturråd, innkjøp med midler fra Norsk kulturråd og innkjøp gjennom Sametingets innkjøpsordning. 

 

SOMMERUTSTILLINGEN I 2022

Som årets sommerutstilling inviterer Samisk senter for samtidskunst publikum inn til en storslått jubileumsutstilling i samarbeid med RDM/SVD og RDM/Samisk kunstmagasin. Kunsten som vises har med samiske billedkunstnere fra ulike generasjoner og kunstneriske sjangere. Kuratorene Hilde Skancke Pedersen og Kristoffer Dolmen, har lagt vekt på å gjøre et utvalg av kunst, som viser et mangfold, men også har tematiske inndelinger. Utstillingen viser hvilken utrolig samling som er i Karasjok. 

Denne utstillingen markerer et jubileum, men peker også framover og viser hvordan en basisutstilling i det framtidige samiske kunstmuseet kunne tatt form. Men utstillingen Sammensatt hyller vi jubilanten De samiske samlinger, men også mangfoldet og styrken innenfor det pan-samiske kunstfeltet. 

 

Kunstnere representert i utstillingen:
Matti Aiko, Eva Aira, Jon Ole Andersen, Viktoria Andersson, Inger Blix Kvammen, 

Thomas Colbengtson, Daban Da (Rognli/Forsøget), Eva Delving-Wiklund, Monica Edmondson, Folke Fjällström, Asbjørn Forsøget, Aage Gaup, Bente Gevig, Hanne Grieg Hermansen, Gerd Grimsø, Josef Halse, Marja Helander, Geir Tore Holm, Andreas Holtung, Rose-Marie Huuva, Arnold Johansen, Harry Johansen, Lars Johansson-Nutti, Annelise Josefsen, Aslaug Juliussen, Per Isak Juuso, Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Gerd Lorås, Johanne Losoa Larsson, Trygve Lund Guttormsen, Britta Marakatt Labba, Hans Ragnar Mathisen, Unni Myrseth, Mathis Nango, Nils Nilsson Skum, Inga Nordsletta Pedersen, Elly Mathilde Novvale, Synnøve Persen, Outi Pieski, Lars Pirak, Gjert Rognli, Alf Magne Salo, Maret Anne Sara, Anders Sarri, Iria Ciekca Schmidt, Hege Siri, Odd Sivertsen, Lena Stenberg, Anders Sunna, Ingunn Utsi og Nils Aslak Valkeapää.

 

ÅPNING

Utstillingen åpner lørdag 28. mai, kl. 18:00. Utstillingen markerer også Direktør Kristoffer Dolmens avgang som direktør, hans fireårige åremål avsluttes denne sommeren.