True North

Utstiller: Siri Hermansen.

Åpningen gjennomføres også med opplesing  med forfatter Marion Palmer og en konsert med Mari Boine.

Siri Hermansen undersøker uforutsette påvirkninger i samfunnet som gjennomgår dype økonomiske, miljømessige eller kulturelle endringer. Siri Hermansens kunst kretser kring spørsmål om makt, rettigheter og identitet, særskilt i forhold til nasjonal politikk og til den globale kapitalismen. Den omfattende og generøse separatutstillingen True North på Samisk Senter for Samtidskunst berør o bearbeider aktuelle og samtida spørsmål i forhold til Sápmi og samisk kultur.
Arbeidene tilbyr uvanlige mikro perspektiver på moderne metoder for overlevelse og prosesser av tilpasning fra (post) industrisamfunn som kan anses som usikre soner.

Hennes kunstneriske forskningsmetode ligner en form for felles antropologi der utfallet av materialet er avhengig av sammenhengene opprettet på stedet, og kunstnerens personlige opplevelse av stedet.

Den fortsatte eksploateringen av naturresurser og nykolonial politikk i Sápmi og nordlige Fennoskandia er fokus i Siri Hermansens utstilling True North. I videoverk, fotografier, objekt og installasjoner undersøker Siri Hermansen konflikten mellom reinnæring og gruveindustri, mellom samisk kultur og de nasjonalstater som kolonialiserte Sápmi. Et brennpunkt og et tema er H.M. Kongen Haralds offisielle unnskyldning til det Samiske folk ved åpningen av Sametinget 1997.

I videoen Terra Nullius er den like aktuelle som manghundreårige konflikten mellom gruvenæring og industrialisering å ene siden og reinnæring og samenes rett til land å den andre et ledemotiv. Med utgangspunkt i gruvesamfunnet Kiruna, der gruveekonomien er sa sterk at hele byen bokstavelige må flyttes, artikulerer Terra Nullius dette. Gjennom intervjuer, studier av miljøer og landskap, og deltakende observasjon skildres denne kollisjon mellom verdisystemer og livsverder. Videoen Addet Àndagassii / Unnskyld handler om den norskningspolitikk som drabbade samer, om eksploateringen av mark og hav, og om mangelen av urfolks rettigheter i de nordiske land. En særlig tema er Kong Harald V´s åpningstale ved Sametinget 1997, da kongen, på vegne av den Norske stat ba om unnskyldning for den urett som er begått mot det Samiske folk.

Kong Haralds tale om unnskyldning er tema også for den meditative og spekulative romsinstallasjonen UNNSKYLD/TILGIVELSE med neonlysskylter, lavvostokker med tekst og objekt, der de to orden – og begrepen – symboliserer forskjellige betydelser av denne offisielle beklagelse og uttalelse. Hermansen refererer i Addet A´dnagassii/Unnskyld til Ole-Henrik Magga som påminner om vekten av att gjenta tilgivelse. Fotografiserien Ruptures – Studies of Girjas – er studier av det menneskeskapte industrielle landskapet rundt Kiruna og dess kontrast med det naturlige landskapet. Med en følelse for jordoverflaten som landskapets hud visualiseres et landskap av hull, sprekker og ras skapt av gruvens underjordiske innvirkning.

 

Siri Hermansen arbeider med film, fotografi, objekt/skulptur og installasjoner. Hun har nylig ferdigstilt en soloutstilling på Internasjonales Künstlerhause Villa Concordia i Tyskland. I 2015, viste hun verk på Nasjonalmuseet i Oslo, The 14th International Seoul New Media Festival og Art Stations Foundation 5050 i Poznan. Hon har deltatt i separat- og gruppeutstillinger i Norge, Sverige, Australia, Italia, Finland, Singapore og Benin. Hermansen er utdannet i Paris med en MFA fra L`école Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Hun har nylig avsluttet sitt doktorgrads stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Siri Hermansen (1969) er i ferd med å fullføre sin doktorgrad ved Nationale Kunsthøgskolen i Oslo (2016). Hun har en MFA fra Ecole de Beaux-Arts i Paris fra 1997 og en BFA fra Parsons School of Design i 1993.

Siri Hermansens arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Nord-Norsk Kunstmuseum og Nasjonalrådet Norge, samt private samlinger i Norge, Tyskland, Sverige, Italia, Frankrike og Holland.

 

For mer informasjon og pressemateriel, kontakte Jan-Erik Lundström, Sámi Dáiddaguovddáš, +47 90244062, +46 72 5188238, post@samidaiddaguovddas.no; janerik.lundstrom@gmail.com.