Vendinger i horisontalplanet

Utstiller: Silje Figenschou Thoresen

Silje Figenschou Thoresen er en kunstner fra Kirkenes og har sin bakgrunn i den samiske kulturen hvor selvhjulpenhet er det ideelle og hvor man har lært å sette pris på kreativ tilnærming og en DIY-holdning.

 

I denne utstillingen blir vi introdusert for en slags subversive arbeidsmåter, hvor slikt type materiale og sammen-føyningen har en udefinert funksjon, men hvor den form-messige oppbygningen i komposisjonen er alt annet enn tilfeldig. Den praktiske forståelsen av materialet overføres her til en skulpturell og romlig installasjon hvor balansen mellom elementene oppstår gjennom likevekt. Den konstruktivistiske tradisjonen har det geometriske som fellesnevner og danner en skjerpet grunnstruktur gjennom horisontale og vertikale linjer.

I et klima hvor den gjennomsnittlige årlige temperaturen er under 0 ° C,og hvor avstanden til handelssentrum blir for lang, er man nødt til å ta i bruk de materialene man har og utvikle idéer og bruks-områder for å finne nye og mer progressive måter å oppnå de samme løsningene på med tilsynelatende små og ubetydelige objekter uten verdi, som i en bestemt situasjon dekker et behov.

Buckminster Fuller (1895-1983) var en amerikansk arkitekt, professor, oppfinner og forfatter. Buckminster Fuller fremmet et prinsipp som han kalte «ephemeralization», som i hovedsak betyr «å gjøre mer med mindre». Avfallsmateriale kan bli resirkulert til å lage mer verdifulle produkter. Det rettes stadig mer fokus på materialstrømmene i samfunnet, ettersom forbruksvekst og «bruk og kast» mentalitet fører med seg uønskede avfallsproblemer og utarming av energi og material- ressurser. Sammenhengen mellom økologi og kunst har blitt mer relevant, akkurat som i samfunnet forøvrig.

I denne utstillingen blir vi introdusert for en slags subversive arbeidsmåter, hvor slikt type materiale og sammen-føyningen har en udefinert funksjon, men hvor den form-messige oppbygningen i komposisjonen er alt annet enn tilfeldig. Den praktiske forståelsen av materialet overføres her til en skulpturell og romlig installasjon hvor balansen mellom elementene oppstår gjennom likevekt. Den konstruktivistiske tradisjonen har det geometriske som fellesnevner og danner en skjerpet grunnstruktur gjennom horisontale og vertikale linjer.

 

Silje Figenschou Thoresen (Kirkenes) bruker funnede gjenstander for å bygge installasjoner av ulike typer materiale som tre, papir eller plast. Noen objekter er fra naturen, men oftere synes de å komme fra overskudds-materiale, rester fra en byggeplass eller deler av ulike gjenstander; en halv europall, en planke-bit, bæres-tropper eller ulike former av tauverk, isopor og liknende materialer. Tidligere bruk kan spores i mange av objektene, og gir rom for ulike historier over menneskelig aktivitet.