Seminar: La elva leve – kunst og aktivisme

Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst ønsker velkommen til seminarhelg 14.-16. juni i forbindelse med utstillingen «La elva leve/Let the River Flow» produsert av Office for Contemporary Art Norway – OCA. Deltakere inviteres til aktiv deltakelse gjennom samtaler, fellesmåltider og vandringer.

Under Alta-konflikten ble Folkeaksjonen ledende i kampen mot vannkraftutbygging i Alta-Kautokeino vassdraget. Seminaret løfter frem ulike perspektiver fra denne kampen med særlig fokus på kunstnernes og kulturarbeidernes bidrag, og hvordan konflikten har bidratt til bakteppe for kunstneriske produksjoner innen billedkunst, musikk, litteratur og scene. Deler av folkeaksjonens arkiv vises i utstillingen. Et av foredragene tar for seg arkivet og betydningen av å ha et slikt arkiv for ettertiden. Nyere kunstneriske prosjekter presenteres med utgangspunkt i utstillingen.
.

PROGRAM

Fredag 14.06.

16:00 – 17:00: Ankomst og registrering. Utstillingen er åpen
17:00 – 18:00: Omvisning i utstilling og om hvilke utvalg som er gjort av kunstnere og
kuratoriske grep. Raisa Porsanger i vandrende samtale med
Kristoffer Dolmen

18:00 – 20:30: Elvevandring til Kárášjohka med Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

20:45 – 22:15: Filmvisning og servering av kveldsmat. Oppsummering av film –
diskusjon – ordet fritt.

Dokumentarfilm: Vendepunktet – miljøkampen som ble en urfolkssak.
Personlige beretninger fra Alta-aksjonene i årene 1979 til 1981
Varighet: ca. 1 time.

.

Lørdag 15.06.

Seminarleder er Kristoffer Dolmen

10:00 – 10:40: Mens verden blir mindre, blir samisk kunst større. Irene Snarby, kunsthistoriker

10:40 – 11:20: Historien om Samisk Kunstnergruppe – pionérer i samisk kunst- og organisasjonsliv. Susanne Hætta, fotograf/forfatter

11:20 – 11:30: Kort pause

11:30 – 12:00: En kulturskatt av nasjonal og internasjonal betydning – Arkivet etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Kristin Nicolaysen, Alta museum

12:00 – 12:30: Lansering av kart «Aarsjogk – Taallv syjjt»: Keviselie’s nyeste kart og det første kartet på russisk side av Sápmi. Hans Ragnar Mathisen, kunstner og Jelena Porsanger, konservator ved RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat

12:30 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:00: Panel – tilbakeblikk 40 år etter…

14:00 – 14:45: Scenekunstens perspektiv på ressurskampen i Sápmi. Ragnhild Freng Dale, scenekunstner/kritiker

14:45 – 15:00: Pause

15:00 – 15:45: Luleåelva, en forberedelse på fremtida. Katarina Pirak Sikku, kunstner og Hans Ragnar Mathisen, kunstner, moderator Raisa Porsanger

15:45 – 16:30: Gean Deatnu? Aslak Holmberg, laksefisker/lærer

16:30 – 17:00 Pause med kaffe

17:00 – 17:45: Holsbekken og vannets kretsløp. Geir Tore Holm, kunstner og Søssa Jørgensen, kunstner

17:45 – 18:00 Oppsummering/avslutning

Mulighet for vandring med lytteutstyr, Elin Visters prosjekt

19:30: Middag for påmeldte – egen påmelding kreves
.

Søndag 16.06.

11:00 – 13:00: Skogstur ledet av Kristoffer Dolmen.
Lesning av tekster felles.

Oppmøte: Ássebákti natur- og kultursti. For de som trenger skyss, oppmøte ved SDG kl. 10:30.

Mulighet for vandring med lytteutstyr, Elin Visters prosjekt.

14:00 – 15:00: Besøk til RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat og utstillingen “Anastasia Mozolevskaia muitun”
“In memory of Anastasia Mozolevskaia” (det nye kartet til Hans Ragnar Mathisen er laget til denne utstillingen).

Utstillingen åpen kl. 11:00 – 16:00.
.

PRAKTISK INFORMASJON

Forhåndspåmelding
Forhåndspåmelding kreves og sendes til post@samidaiddaguovddas.no
Påmelding til å delta alle 3 dagene eller kun for deler av seminarprogrammet.

Følgende oppgis ved påmelding:
– Navn
– E-post
– Evt. matallergier
– Hvilke deler av programmet du deltar på (f eks alle 3 dagene eller kun 1 dag/hvilken).

Påmeldingsfrist 12. juni kl. 12.00. Begrenset antall plasser.

Deltakeravgift
Alle 3 dagene: kr. 500,- dekker kveldsmat fredag, lunsj og middag lørdag og kaffe søndag.
– delta kun lørdag: kr. 400,-

Betaling
Vi foretrekker betaling med VISA/KREDITKORT eller VIPPS ved ankomst/
registrering. Vi tar helst ikke kontant betaling. Oppmøte fredag kl. 16.00 og lørdag kl. 09.00.

Overnatting + reise
Reise og overnatting bestilles og dekkes av hver enkelt deltaker.

Overnattingsmuligheter:
Scandic hotell Karasjok
Leavnnjageaidnu 49, Kárášjohka-Karasjok
tlf. +47 78 46 89 00

Karasjok Camping
Ávjuvárgeaidnu, Kárášjohka-Karasjok
Tlf.: +47 970 72 225
Finn veien hit

Jergul Ástu
Ávjuvárgeaidnu 3742, Jergul – ca 38 km fra sentrum
Tlf. 917 20 686

Hotel Hansabar – Karigasniemi ca. 18 kilometer fra sentrum

Kontakt Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst ved eventuelle spørsmål, tlf. +47 902 44 062.
Lokalitet: Suomageaidnu 14, Kárášjohka-Karasjok

Foto/profilbilde: Arvid Sveen. Fotografiet er del av serien «Stilla-marsjen», en serie diasbilder fotografert i 1980, som vises i utstillingen «Let The River Flow».