Semblance

Utstiller: Bjørn Erik Haugen.

Semblance er en separatutstilling av Bjørn Erik Haugen som undersøker hvilke områder som bruker skjermteknologi, og hvordan skjermene og filmens narrative kvaliteter påvirker oss.

 

Utstillingen er den andre i en triologi. Den første utstillingen kretset rundt problemstillingen om kameraets teknologiske og historiske kobling med våpenet og krigføring. I denne utstillingen utvides problematikken med hvilke områder som bruker skjermteknologi, og hvordan skjermene og filmens narrative kvaliteter påvirker oss. Det teoretiske fundamentet til utstillingen har utgangspunkt i triaden i Lacans psykoanalyse. Lacan var en fransk psykoanalytiker, filosof og psykiater. Han er blant annet kjent for å ha delt inn det psykiske livet inn i tre deler: Det imaginære, reelle og symbolske. Lacan hevdet at det ubevisste spilte en mye større rolle i psyken, og at man burde vende tilbake til bøkene av Freud som handler om hvordan det ubevisste kommer til uttrykk gjennom spøker, forsnakkelser og drømmer.

Bjørn Erik Haugen er interessert i «apparatus» teori, fra marxistisk filmteori, semiotikk og psykoanalyse, en dominerende teori innen kino studier på 1970 – talle.

 

Bjørn Erik Haugen er utdannet billedkunstner med en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo og en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Arbeidene tematiserer ofte den moderne betrakterens møte med underholdningsindustriens og reklamens effektive teknikker for kontrollert meningsdannelse. Dette møtet problematiseres gjennom bruk av video,lysbokser, lydarbeid og installasjoner.