Sápmi i 100

Urfolks stemmer har fått mer og mer oppmerksomhet i årenes løp i kunstverden. I år har verdens største kunstbegivenhet Dokumenta 14 tatt samisk og annen urfolkskunst inn i varmen. Det er et historisk år,da det sammenfaller med 100-årsjubileum for samenes landsmøte i Trondheim, hvor vår egen Elsa Laula Renberg var den sterke drivkraften.

I utstillingen Sápmi i 100 er det tre samiske kunstnere og en inuitisk kunstner som møtes med stort engasjement, høyaktuelle tema og sterkt formspråk.

”Åtna historvjie/ Eie historien” – Tomas Colbengtson
Tomas Colbengtsons kunst tar ofte utgangspunkt i hans opplevelser fra oppveksten i en samisk familie i Tärna. Hans families historie og livsvilkår flettes sammen med samers historiske erfaringer av tvangsforflytning, tap av språk og undertrykkelse. Hans kunst synliggjør den smerten, det bortglemte og kampen for identitet og kultur sett fra den samiske historien. Den sør-samiske kulturens mønster, palett og formspråk er en viktig ingrediens i Colbengtsons kunst som han gjerne inkorporerer i sin særpregede måte å kombinere glass og fotografiske bilder. Han skaper en minnets, savnets og tapets kunst i sitt stille, men uttrykksfulle arbeid.

 

Dalvedh – Sissel M Bergh
Dalvedh er sør samisk, og betyr det som har vært lenge borte for så å komme til syne igjen.

Dalvedh er et kunst- og forskningsprosjekt som gjennom folkelig og akademisk kunnskap undersøker og gestalter historien i et sørsamisk perspektiv, en mangefasettert og fargesterk videoinstallasjon om sørsamisk kultur, språk og erfarenheter som gir den kulturens berettigede plass i den skandinaviske historien.

Kunstner Sissel M Bergh har gjennomført prosjektet i samarbeid med komponist Frode Fjellheim og en rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere.  

We are still here – Anders Sunna
Anders Sunna er vokst opp i en reindriftsfamilie i Kieksiäisvaara, men bor nå i Jokkmokk.  Sunnas virkningsfulle motstandskunst og glødende bildspråk handler om samisk kultur og historie og om hans families langvarige konflikter med offentlig forvaltning. Sunna arbeider i tykke lager av farge, graffiti, collageteknikk og trykk med motiv som skildrer samiske erfarenheter som undertrykkelse, utsatthet og raseforskning.

Åpningsseremoni – Louise Fontain
I Louises/ Najavaraq kunst er det en søken etter identitet og tilhørighet. Der er en sterk følelse av nærvær, og samtidig en kommentar til dagens Grønland og urfolks problemstillinger. Hun minner oss på hvem vi er nettopp nå og hva det er som må begynne å forsvinne fra den virkeligheten som vi kjenner i dag.

8. – 22. Juli 2017  VEFSN MUSEUM, JACOBSENBRYGGA, MOSJØEN

Arrangør:  Vefsn Museum

Prosjektleder: Solum Kommunikasjon

Produsent: Samisk senter for samtidskunst (SDG)