Sámi Contemporary

Utstillere: Matti Aikio, Marja Helander, Markku Laakso ja Annika Dahlsten, Outi Pieski, Merja-Aletta Ranttila og Suohpanterror fra Finland; Victoria Andersson, Tomas Colbengtson, Per Isak Juuso, Britta Marakatt-Labba, Lena Stenberg, Anders Sunna og Liselotte Wajstedt fra Sverige; Hanne Grieg Hermansen, Aslaug Juliussen, Inger Blix Kvammen, Odd Marakatt Sivertsen, Joar Nango, Charlotte Nilsen, Synnøve Persen, Marita Isobel Solberg og Ingunn Utsi fra Norge.

Sámi Contemporary er en internasjonal utstilling som presenterer over 20 samiske kunstnere fra Norge, Sverige og Finland. Under åpningen vil det bli performance av Marita Isobel Solberg.

 

Sámi Contemporary er en utstilling fyllt med kontraster i både utrykk og innhold. Dagens samiske kunstnere arbeider ofte på et personlig nivå, med undertrykte historier og spørsmål relatert til nåtiden og dens globaliserte rammeverk.

Utstillingen reiser blandt annet spørsmål om det å være samisk, og makten og rollen til den samiske kulturen i et raskt endrende samfunn, i tillegg til et engasjement i globale problemstillinger de deler med urfolk i hele verden. Kunstnerne diskuterer i sine verk konkrete verdier og praksiser fra samisk kultur og globale miljøspørsmål relatert til dagens politiske og sosiale situasjon for det samiske folk.

Noen retter sinne mot storsamfunnet og staten, imens enkelte verk analyserer holdninger og stereotypier av det samiske folk, eller retter et kritisk blikk mot interne tabuer. Selv om mange av arbeidene er eksplisitt politiske har andre en estetisk og delikat tilnærming i sine uttrykk, som også indikerer et nært forhold til naturen. Noen av kunstnerne er vokst opp i Sápmi, mens andre er vokst opp utenfor, deres bakgrunn og erfaringer er mangfoldig og resulterer i både flerstemt og motstridende beretninger om samisk kultur.

 

Kuratorer fra dette prosjektet er Tuija Hautala-Hirvioja, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Lappland, Jan-Erik Lundström, direktør ved Norbottens museum, og Riitta Kuusikko, kurator ved Rovaniemi Art Museum.

Utstillingen er et samarbeid mellom Korundi Rovaniemi Art Museum i Finland, Universitetet i Lappland i Rovaniemi i Finland, Norbottens Museum i Luleå i Sverige og Sami Dáiddaguovddáš i Karasjok i Norge.

http://tempuri.org/tempuri.html

 

Utstillingen er støttet av:
Sametinget i Sverige
Norden kulturråd
Jenny and Antti Wihuri foundation