Utsi & Holtung

ČÁJÁHUS: UTSI & HOLTUNG!

Čájáhusáigodat: 25/01/2020 – 22/03/2020.

– giddejuvvui 12.03.2020 Covid-19 (koronanjoammodávda) njoammun eastadeami dihte. SDG šálloša sakka dáiddárguoktái go čájáhus giddejuvvui, ja šállošat maiddái sidjiide geat ledje háliidit galledit čájáhusa. Giddejupmi dahkkui nášunála covid-19 pandemiija njuolggadusaid vuođul.

Čájáhusas ovdanbohte báccit, instállašuvdna, njuohtamat ja tevnnegat dáiddárguoktás Ingunn Utsi ja Andreas Holtungas.


 

DÁIDDÁRAT

Ingunn Utsi čájehii bácciid maid lea duddjon rievddahasaiguin ja soahkemuoras. Sus lei maiddái mielde okta instállašuvdna man lei 2004s dahkan. Dát lei retrospektiiva čájáhus mii ovdanbuvttii bácciid duddjojuvvon maŋimuš 10 – 12 jagiin, seahkalagai 4 – 5 ođđasat dáiddabargguiguin duddjojuvvon maŋimuš jagiin ja mat dego govkestedje uvssa Inguna bázzemáilbmái.

Andreas Holtung čájehii njuohtamiid ja tevnnegiid mat eatnašat leat ođđa dáiddabarggut, muhto maiddái sus ledje muhtun boarrasat dáidagat mielde. Holtung tevdne eanaš smávva bábergovaid.  Motiivat molašuddet áibbas eaŋkilis čáhppes-vilges tevnnegis, eanet niegadeaddji guvlui ja ábstrákta eanadahkan ja hábmásažžan.

Rahpandoaluin besse galledeaddjit oahpásmuvvat musihkkáriin Headnick Palm:ain gii dollestii konsearttaža.

 

Profiilagovva: Andreas Holtung, Venus fra Sauhavna, 15×21 cm, koalla báhppárii, 2020.

Govat: Sámi Dáiddaguovddáš / Tor Egil Rasmussen.