Seminára: Ellos eatnu – dáidda ja aktivisma

Sámi Dáiddaguovddáš sávvá buresboahtima vahkkoloahpa seminárii geassemánu 14.-16. beivviid «Ellos eatnu/Let the River Flow» čájáhusa olis. Čájáhusbuvttadeaddji lea Office for Contemporary Art Norway – OCA. Oassálastit bovdejuvvojit aktiivvalaččat searvat ságastallamiide, oktasašborademiide ja olgovánddardemiide.

Álttá-Guovdageannučázádaga dulvadeami vuosttaldeames gárte álbmotakšuvnnat njunnošis giččus. Semináras bohtet ovdan iešguđetlágan perspektiivvat dulvadeami vuosttaldeamis ja erenoamážit dáiddáriid ja kulturbargiid dehálaš barggu das, ja man láhkai dat váikkuhii dáiddalaš buvttademiide, surggiin nu go govvadáidda, musihkka, girjjálašvuohta ja lávdedáidda. Oasáš álbmotákšuvnna vuorkkás lea čájáhusas. Ovtta daid seminára logaldallamiin čalmmustahttojuvvo dákkár vuorkkáid dehálašvuohta maŋit áigái. Ođđa dáiddaprošeavttat leat maiddái oassin čájáhusas.
.

PROGRÁMMA

Bearjadat 14.06.

16:00 – 17:00: Boahtin ja registreren
Čájáhus lea rabas.

17:00 – 18:00: Čájáhusofelastin mas Raisa Porsanger ja Kristoffer Dolmen ságastallaba čájáhusa kurátoralaš barggu birra

18:00 – 20:30: Kárášjohtgáddái vázzilat dáiddárguoktáin Søssa Jørgensenain ja Geir Tore Holmain

20:45 – 22:15: Filbmačájeheapmi ja guossohat eahketbiepmu. Čoahkkáigeassu filmma sisdoallu – digáštallan – friddja sátni

Dokumentárafilbma: «Vendepunktet – miljøkampen som ble en urfolkssak».
Persovnnalaš vásáhusat muitaluvvojit Álttá-akšuvnnas jagiid 1979 rájes 1981 rádjai.
(filbma bistá diimmu)
.
.

Lávvardat 15.06.

Seminára jođiha Kristoffer Dolmen

10:00 – 10:40: Dan botta go máilbmi unnu, de sámi dáiddamáilbmi stuorru. Irene Snarby, dáiddahistorihkkár

10:40 – 11:20: Sámi Dáiddajoavkku historjá – ovdavázzit sámi dáidda- ja organisašuneallimis. Susanne Hætta, govvideaddji/girječálli

11:20 – 11:30: Boddu

11:30 – 12:00: Kulturárdna mas lea nášunála ja riikkaidgaskasaš mearkkašupmi – Álbmotákšuvdna Álttá-Guovdageainnučázádaga vuorká. Kristin Nicolaisen, musealektor, Álttá musea.

12:00 – 12:30: Kárta almmuheapmi «Ársjohka ja Dálvesiida / Aar’sjogk and Taall’v syjjt» Keviselie ođđaseamos kárta ja dat vuosttas ruoššabeale Sámis. Hans Ragnar Mathisen, dáiddár, ja Jelena Porsanger, konserváhtor, RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat

12:30 – 13:15: Boradanboddu

13:15 – 14:00: Paneladigáštallan – Ruovttoluottageahčastat 40 jagi maŋŋil…

14:00 – 14:45: Resursagižžu Sámis – lávdedáiddalaš geahčastagas. Ragnhild Freng Dale, lávdedáiddár/kritihkkár

14:45 – 15:00: Boddu

15:00 – 15:45: Lulejueatnu, ráhkkaneapmi boahtteáigái. Katarina Pirak Sikku ja Hans Ragnar Mathisen. Ságastallama jođiha Raisa Porsanger

15:45 – 16:30: Gean Deatnu? Aslak Holmberg, guolásteaddji/oahpaheaddji

16:30 – 17:00: Káfeboddu

17:00 – 17:45: Holsbekken ja čázi birrajohtin. Dáiddárguovttos Geir Tore Holm ja Søssa Jørgensen

17:45 – 18:00 Čoahkkáigeassu/loahpaheapmi otnášii

Lea vejolaš luoikkahit guldalanrusttegiid ja váccašit johkgáttis. Elin Már Vistera jietnaprošeakta

19:30: Mállásat sidjiide geat leat dieđihan iežaset dasa. FUOM! Sierra dieđiheami dáhttut
.

Sotnabeaivi 16.06.

11:00 – 13:00: Vázzinmátki kulturbálgá mielde Ássebávttis. Kristoffer Dolmen ofelastá. Teavsttaid ovttas logadat

Vuolggasadji: Ássebákti, luondu- ja kulturbálggis Geaimmejogašnjálmmis. Sii geat sáhtu dárbbašit, čoahkkanit Sámi Dáiddaguovddáža olggobeallai dii. 10:30.

Lea vejolaš luoikkahit guldalanrusttegiid, Elin Már Vistera jietnaprošeakta

14:00 – 15:00: Galledat RDM-Sámiid Vuorká-Dávviriid, čájáhusa “Anastasia Mozolevskaia muitun” “In memory of Anastasia Mozolevskaia” (Hans Ragnar Mathisen lea dan ođđa kártta dán čájáhussii ráhkadan)
Musea gávdnabehtet: Mari Boine geaidnu 17 (Meattildehpet NRK-Sápmi vistti)

Čájáhus SDGas lea rabas dii. 11:00 – 16:00.
.

PRAKTIHKALAŠ DIEĐUT

Ovdalgihtii dieđiheapmi
Oassálastit galget ovdalgihtii dieđihit iežaset seminárii, e-postii: post@samidaiddaguovddas.no
Dieđit oassálastima buot 3 beaivvi, dahje dušše oasi/beaivvi semináraprográmmas.

Almmut dáid dieđuid iežat dieđiheames seminárii:
– Namma
– E-poasta
– Allergiijat borramušaide
– Oassálastát go olles semiáraprográmmas (omd. juohke beaivvi, dahje dušše 1 beaivvi/guđet).

Dieđihanáigemearri geassemánu 12.beaivvi dii. 12.00. Ráddjejuvvon sajit.

Oassálastindivat
Oassálastit buot 3 beivviid: 500,- ru. gokčá eahketbiepmu, beaivebiepmu, mállása ja káfe.
– oassálastit dušše lávvardaga: 400,- ru.

Máksu
Min luhtte sáhtat máksit VISA-/KREDITKOARTTAIN dahje VIPPS bokte, dalle go boađát/registrerehit iežat. SDG bivdá ehpet ruđain mávsse.
Bearjadaga boahtin dii. 16.00 ja lávvardaga dii. 09.00.

Ijastallan + mátki
Ijastallama diŋgo juohkehaš ieš. Ijastallan- ja mátkegoluid gokčet oassálastit ieža.

Ijastallanvejolašvuođat
Scandic hotell Karasjok
Leavnnjageaidnu 49, Kárášjohka
Tel. +47 78 46 89 00

Karasjok Camping
Ávjuvárgeaidnu, Kárášjohka
Tel. +47 970 72 225
Geaidnu Campingai

Jergul Ástu
Ávjuvárgeaidnu 3742, Jergul – su. 38 km márkanguovddážis dohko
Tel. 917 20 686

Hotel Hansabar – Gáregasnjárga su. 18 km márkanguovddážis dohko

Váldde oktavuođa Sámi Dáiddaguovddážiin jus leat gažaldagat, tel. +47 902 44 062.
Čujuhus: Suomageaidnu 14, Kárášjohka

Foto/profilerengovva: Arvid Sveen. Govva lea oassin “Stilla-marsjen” dias-govvaráiddus, govviduvvon 1980s ja mii lea oaidninláhkai čájáhusas.