NAŠUVNNA JIENAT – Sámi dáidda ja kultuvra Kultuvrralaš skuvlalávkkas konferánsa

Konferánsa lágiduvvo Sámedikkis 19.-20.4.2018

 

Ávvojagi 2017 vuolggahii Kulturjurdda prošeavtta ahte mot loktet sámi dáidaga ja kultuvrra Kultuvrralaš skuvlalávkkas (KSL). Prošeakta bistá golbma jagi, ja álggahuvvo konferánssain «Našuvnna jienat. Sámi dáidda ja kultuvra KSL:s» Sámedikkis Kárášjogas 19.4.2018.

Konferánsa lea ovttasbargu dáidda- ja kulturaktevrraid, (maiddái Sámi Dáiddaguovddáš), fylkkaid, gielddaid, Sámedikki ja Kulturjurdaga gaskka.

Guhkes áiggi mihttomearri prošeavttain lea eanedit sámi buvttademiid ja oainnusmahttit sámi dáidaga ja kultuvrra KSL:s. Juoga maid fertet alddámet jearrat lea ahte movt mii sáhttit eanedit buvttademiid mat loktejit ja oainnusmahttet sámi dáidaga ja kultuvrra; movt mii sáhttit buvttadit ja gaskkustit sámi dáidda- ja kulturbuvttademiid buoremus vuogi mielde dálá ohppiide; ja movt mii sáhttit háhkat buoremus oktavuođa dáidda- ja kultursurggiid, buvttadanbirrasiid ja oahpu gaskka – Sámis, fylkkain, gielddain ja stáhtas.

Prográmmas leat sáhkavuorut, juohkinvásihusat, ságastallamat ja čájeheamit sámi dáiddalaš dovdomearkkaid birra main lea relevánsa KSL:ii.

 

Prográmma

Lasi konferánssa dieđut 

Dás gávnnat praktihkalaš dieđuid konferánssa oktavuođas

 

Eahketdoalut Sámi Dáiddaguovddážis duorastaga 19.4. dii. 18.00-22.30.

Eahketdoalut leat dušše konferánssa oassálastiide.

Lágideaddjit: Sámi Dáiddaguovddáš ja Sámi Dáiddárráđđi.

 

18.00-19.00 Buresboahtin / Deaivvadeapmi gaskal ruhtadeddjiid, dáiddáriid,
mmmmmmmdáidda- ja kulturaktevrraid
19.00-19.15 Guossoheapmi
19.15-19.45 SDG direktevra Jan Erik Lundström ofelastá Sissel M Bergha
mmmmmmmčájáhusas Okside rïhpesieh
19.45-20.45 Mállásat
20.45-22.30 Guoimmuheapmi:
mmmmmmmKaren Anna Buljo – poesiija
mmmmmmmMarja Helena Fjellheim Mortensson ja Georg Buljo – musihkka
mmmmmmmBiret Ristin Sara – árbevirolaš luođit
mmmmmmmNiillas Holmberg – musihkka